Oproep aan de minister president van Irak om onderzoek in te stellen naar het buitensporige geweld dat in Kamp Ashraf werd aangewend

Amnesty International heeft de Irakese regering dringend verzocht om onverwijld een onderzoek in te stellen naar de gebeurtenissen in Ashraf.

Vooral naar het buitensporige geweld dat door de Irakese troepen is gebruikt bij het bestormen van Kamp Ashraf en de beschuldigingen,

dat de 36 in hechtenis genomen Iraanse bannelingen gefolterd zouden zijn. Amnesty International heeft nogmaals geëist, dat de gevangenen medische zorg en rechtsbijstand dienen te krijgen.
De Iraanse bannelingen mogen niet naar willekeur worden vastgehouden en in geen geval naar Iran doorgestuurd worden, waar hen foltering en executie te wachten staat.
Amnesty International heeft wereldwijd opgeroepen dit appel te steunen en hiervoor een online petitie opgesteld.
Naar de petitie van Amnesty International