Haar naam was Neda. Een jonge vrouw, die met haar vader naar de protesten stond te kijken, werd  door een Basij, een lid van de regeringsgetrouwe milities, doodgeschoten.

Zij was een filosofie-studente

Laat de kogel van de Basiji in mijn hart,
Verminder de smeekbede in mijn bloed, vader

ik ben niet dood.
Meer licht dan massa,
Ik stroom door jou heen,
adem met jouw ogen,
Sta in je schoenen, op de top van de daken,
in de straten, loop ik met jou
in de steden en dorpen van ons land
schreeuw ik middels jou, met jou.
Ik ben Neda – bliksem op je tong

In ein videoclip, die met een mobieltje opgenomen werd, hoor je haar vader zeggen: „Wees niet bang, wees niet bang, wees niet bang, lieve Neda, wees niet bang!.“ Plotseling stroomt bloed uit haar mond en neus. De stemmen worden wanhopiger.
„Neda, blijf bij me, blijf bij me,“ schreeuwt de man. Dan eindigt de filmopname abrupt.
Haar verloofde zei in een interview: Neda was voor geen van de vier kandidaten. Voor ze naar de demonstratie ging, zei ze: „Ik ga, ook al zouden ze me neerschieten!” En dat is precies wat er gebeurde.
„Hij heeft precies op haar hart gemikt. Ik ben arts, daarom ben ik meteen naar haar toe gerend en heb geprobeerd haar te redden. Maar de kracht van het schot was zo sterk dat de kogel de borst van het slachtoffer doorboorde en zij in minder dan twee minuten stierf … Laat dit alstublieft aan de wereld weten.“

Neda betekent  „stem“ of „roep“ in het Perzisch, en de dood van deze jonge vrouw, temidden van de grootste onlusten, die de Islamitische republiek sinds de revolutie van drie decennia geleden meegemaakt heeft, is zowel tot een symbool als ook tot een strijdkreet geworden. De straat, waar ze vermoord werd, is nu naar haar vernoemd. Talrijke Iraniërs hebben het beeld van haar ogen gekopieerd en in de ramen van hun auto’s gehangen en onder de foto geschreven: „Vergeet  Neda’s ogen niet!“

Senator McCain zei in de Amerikaanse Senaat:: „Neda stierf met open ogen. We moeten ons schamen, wij, die tot nu toe met gesloten ogen geleefd hebben.“

Door har dood heeft Neda het bewustzijn van veel mensen gewekt,  zij heeft de ogen van veel mensen geopend. Zij staat voor al die onschuldige vrouwen en jongeren, die in deze dagen hun leven voor de vrijheid geven.
Laat ons niet tot diegenen horen, die hun ogen voor deze gebeurtenissen sluiten.

Voor Neda

Neda, je dood was niet vruchteloos

Je stem weerklinkt nog steeds luid en helder
Jouw dood heeft de wereld gewekt
Jouw bloed heeft onze route bepaald
Om jou en jouw lotgenotige vrienden te eren
Staan wij op en eisen wij je stem op –
Wij zullen niet bezwijken voor tirranie en onderdrukking
En vechten tot de overwinning.

Nee Neda, jouw dood is slechts het begin.
De protesten zullen door blijven gaan en door blijven gaan
totdat de fouten zijn hersteld
totdat vrijheid van ons is
Oh – Neda – de leeuwin van mijn hart – mijn ziel


Je bent het symbool van onze trots
Je hebt je natie trots gemaakt
Je bent mijn moeder, zuster en kind
Je hebt ons pad een stem gegeven
Nee, je dood was niet vruchteloos
Je hebt ons moed gegeven om op te stijgen
En wanneer de dag van vrijheid aanbreekt
Zullen wij je naam van de daken van Tehran schreeuwen
Zodat de hele wereld kan horen
Dat Neda onze gids was,ons gespaarde gratie.
Oh lieve Neda, jouw stem heeft duizenden leeuwinnen doen opstijgen voor het gevecht
En ze zeggen allen met trots dat hen naam ook Neda is.