13 december 2009  – Mensenrechten organisaties, waaronder Amnesty International, hebben gewaarschuwd dat Iraanse dissidenten door een gedwongen verhuizing gevaar lopen willekeurig gearresteerd, vermoord of gedeporteerd naar Iran te worden.

Meer dan 3400 Iraniërs die al meer dan 20 jaar in Ashraf, ten noorden van Bagdad, in ballingschap wonen, dreigen onder dwang te worden verplaatst naar een interneringskamp in Zuid-Irak. Iraakse regeringsfunctionarissen hebben aangekondigd dat de gedwongen verhuizing naar het beruchte kamp Nekrat Al Salman, 120 kilometer ten westen van de havenstad Basra, op 15 december zal beginnen. Mensenrechten organisaties, waaronder Amnesty International, hebben gewaarschuwd dat door een gedwongen verhuizing de Iraanse dissidenten gevaar lopen willekeurig gearresteerd, vermoord of naar Iran gedeporteerd te worden.

Ook Europese parlementariërs hebben verzocht om interventie door de Secretaris-Generaal en de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN om gedwongen verplaatsing te voorkomen. Zij wijzen erop dat het gebied rond Basra in het zuiden van Irak onder controle staat van militie, die optreedt namens Teheran, waardoor er een bloedbad dreigt voor de verbannen Iraniërs.

In Ashraf wonen meer dan 3.400 Iraanse ballingen, waaronder ongeveer 1.000 vrouwen, die behoren tot de Iraanse oppositiebeweging People’s Mujahedin. Kamp Ashraf werd door hen gedurende de afgelopen 20 jaar opgebouwd uit eigen middelen. De dreigende uitzetting van de ongewapende kampbewoners wordt gezien als een concessie van de Iraakse regering naar Teheran. Het regime in Teheran eist ontbinding van het kamp en gedwongen deportatie naar Iran van de in Ashraf wonende tegenstanders van het regime. In Iran wacht hen marteling en massa-executies.

De Iraniërs die in Ashraf in ballingschap wonen kregen in 2004 de status “internationaal beschermde personen” volgens de Vierde Conventie van Genève. Daardoor is gedwongen repatriëring of verhuizing binnen Irak volgens het internationale recht verboden. Bovendien verbiedt het VN-verdrag tegen foltering alle staten uitlevering van iemand aan een andere staat waar gevaar dreigt voor marteling.

121209_EP_FOFI_Ashraf_Irak

111209_AI_Ashraf_Irak_EN

Attachments