Steun onze oproep door het ondertekenen van onderstaande petitie.

Dringende oproep aan de Verenigde Naties

Er moeten dringend maatregelen genomen worden om Jafar Kazemi te redden van executie

Verenigde Naties
VN Hoge Commissaris voor Mensenrechten
Mevrouw Navi Pillay
Petitionsteam UNOG-OHCHR
1211 Genève 10, Zwitserland

Eind juli 2010 werd in Iran het tegen de gevangene Jafar Kazemi geëiste doodvonnis door de rechterlijke macht definitief bevestigd. Het vonnis wordt binnenkort voltrokken. De 47-jarige vader van twee zonen, die in Teheran in de Evin gevangenis verblijft, loopt dus acuut gevaar om terechtgesteld te worden.

Jafar Kazemi zat in de 80-er jaren wegens lidmaatschap van de Iraanse oppositiebeweging ook al negen jaar in de gevangenis. Op 18 september 2009 werd hij gearresteerd na een protestdemonstratie voor vrijheid en democratie, waarbij hij, net als duizenden andere Iraniërs, gebruik maakte van zijn recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering.

Na een aantal maanden gevangenisstraf en marteling werd Jafar Kazemi tijdens een oneerlijk proces, waar hij geen rechtsbijstand had, ter dood werd veroordeeld. Hij werd beschuldigd van deelname aan de demonstratie en contact met zijn zoon, die tegenstander is van het regime en in Ashraf (Irak) woont.

Wij doen hierbij een dringend beroep op de Verenigde Naties om in te grijpen teneinde Jafar Kazemi te redden van executie, ervoor te zorgen dat zijn doodvonnis geannuleerd wordt en hem in vrijheid te doen stellen.

Volgens berichten van mensenrechtenorganisaties zijn er op dit moment in Iran ten minste 25 andere ter dood veroordeelde politieke gevangenen die gevaar lopen geëxecuteerd te worden, waaronder:

Zeynab Jalalian
Ali Saremi
Mohammad Ali Haj-Aghai
Mohsen Daneshpour-Moghaddam

Ahmad Daneshpour-Moghaddam
Abdolreza Ghanbari

Wij dringen er bij de Verenigde Naties dringend op aan om effectieve maatregelen te nemen om alle ter dood veroordeelden in Iran te redden.

Wij steunen het standpunt van de Europese Unie, dat de doodstraf onder alle omstandigheden onaanvaardbaar is. Wij eisen afschaffing van de doodstraf, omdat het in strijd met het meest fundamentele recht van de mens – het recht op leven – en de meest onmenselijke van alle straffen is. Het regime in Iran moeten worden aangespoord om te voldoen aan de eisen van de resoluties 62/149 en 63/168 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, namelijk onmiddellijk een moratorium op executies uit te spreken en vervolgens de doodstraf volledig af te schaffen.