20 november 2010 – De internationale gemeenschap oefent druk uit op Iran inzake de mensenrechten: executies, marteling en geweld tegen vrouwen worden scherp veroordeeld.
De Verenigde Naties hebben gereageerd op de schendingen van de mensenrechten in Iran: de “ernstige, aanhoudende en geregeld voorkomende schendingen van de mensenrechten” in Iran worden scherp veroordeeld. In de voor mensenrechten relevante Derde Commissie van de Algemene Vergadering werd op 18 november een resolutie aangenomen waarin onder meer marteling en de andere in Iran toegepaste wrede straffen zoals geseling, steniging en amputatie worden veroordeeld. De resolutie, waarvan de formele goedkeuring in december door de Algemene Vergadering van de VN zal plaatsvinden, constateert ook een “dramatische toename van de doodstraf” in Iran. In veel gevallen zijn er veroordeelden terechtgesteld die ten tijde van de veroordeling jonger dan 18 jaar waren. Sommige van de doodvonnissen zijn door steniging uitgevoerd. In de resolutie wordt bovendien de onderdrukking van vrouwen in Iran gehekeld.

De VN beschuldigt het regime in Teheran van het systematische gebruik van marteling, vervolging van mensenrechtenactivisten, “diep doordrongen ongelijkheid van de seksen en geweld tegen vrouwen” en discriminatie van religieuze en etnische minderheden.

Met deze resolutie benadrukt de internationale gemeenschap de zorg over de mensenrechtensituatie in Iran die de secretaris-generaal van de VN, Ban Ki-moon, eind oktober in zijn jaarlijkse rapport had geuit. De secretaris-generaal bekritiseerde daarin het toenemende gebruik van marteling en doodstraf, de discriminerende behandeling van vrouwen en de herhaalde schending van grondwettelijke rechten zoals het recht van vergadering en vrijheid van godsdienst.

Het Iraanse regime heeft de afgelopen weken geprobeerd om het stemgedrag van verschillende landen te beïnvloeden door het doen van politieke en economische beloften, om zo de goedkeuring van de resolutie te voorkomen. Het ondubbelzinnige stemmen van de mensenrechtencommissie van de VN voor de resolutie is een verdere slag op internationaal niveau voor het regime in Teheran. Iraanse mensenrechtenactivisten en internationale mensenrechtenorganisaties zijn verheugd over de resolutie, maar dringen aan op verdere acties door de internationale gemeenschap om de eisen van de VN uit te voeren.