7 maart  2011 – Oproep aan de VN-secretaris-generaal: mensenrechten van Iraniërs in het buitenland moeten worden gerespecteerd
De Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), die sinds 1948 een raadgevende positie heeft bij de sociaal- economische Raad van de VN, heeft in een brief aan VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon een oproep gedaan om leden van de Iraanse oppositie, die in Kamp Ashraf in Irak wonen, te beschermen. De Iraanse dissidenten in Ashraf worden in opdracht van het regime in Teheran continu blootgesteld aan represailles door Iraakse troepen en lopen voortdurend gevaar om naar Iran gedeporteerd te worden, waar massa-executies dreigen.

De Women’s International League for Peace and Freedom riep de VN-secretaris-generaal op om alle beschikbare middelen aan te wenden om de rechten van de bewoners van Ashraf te garanderen. Volgens de Vierde Conventie van Genève dienen zij als beschermde personen door de Iraakse regering gerespecteerd te worden. Het beschermen van de rechten van de inwoners van Ashraf geldt als criterium voor de rechtsstaat, die door alle Irakezen geëist wordt, aldus de Women’s League.

Reeds in januari 2011 heeft de vrouwenorganisatie, die gevestigd is in Genève en kantoren heeft in 37 landen, opgeroepen om de mensenrechten van de inwoners van Ashraf te beschermen, nadat er bij gewelddadige aanvallen meer dan 170 mensen gewond waren geraakt

Verschillende vrouwengroeperingen hebben opgeroepen tot protestacties, waaronder de groep “Rouwende Moeders”, die eist dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de moorden en martelingen in de gevangenissen rekenschap afleggen en dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten. De protestdemonstratie van de moeders op het Amir-Abad plein in Teheran werd door massaal optreden van de regime-militie ontbonden.
Volgens persberichten