8 april 2011 – Internationale oproep aan de VN en de VS om de massamoord op weerloze burgers in Ashraf te stoppen.

Doden na de militaire aanval op Kamp Ashraf op 8 april 2011
De militaire aanvallen op Kamp Ashraf in Irak, waar tegenstanders van het Iraanse regime wonen, hebben tot nu toe geleid tot meer dan 30 doden, waaronder zes vrouwen. Honderden bewoners van het kamp zijn gewond, velen van hen hebben dodelijke schotwonden opgelopen. Gevreesd wordt voor meer doden. Het kamp is afgesloten, de gewonden kunnen niet voldoende worden behandeld.

In het kamp wonen ongewapende burgers, te weten 3.400 Iraanse ballingen, waaronder ongeveer 1.000 vrouwen, die behoren tot de Iraanse oppositiebeweging PMOI. De militaire bestorming werd uitgevoerd door Iraakse strijdkrachten in opdracht van het regime in Teheran. Teheran heeft aan de Iraakse regering gevraagd het kamp te vernietigen en de daar wonende tegenstanders van het regime gedwongen naar Iran te deporteren,  waar ze bedreigd worden met martelingen en massa-executies.

Sinds de vroege ochtend van 8 april schieten Iraakse troepen, die met pantservoertuigen het kamp zijn binnengedrongen, met automatische machinegeweren en andere wapens op de ongewapende bewoners. Volgens ooggetuigen werden de gewonden die op straat lagen door militaire voertuigen overreden en daarbij gedood.
Op 3 april werd een deel van het kamp met pantservoertuigen ingenomen door het Iraakse leger. Hierdoor ontstond de vrees dat het opnieuw tot bloedige aanslagen tegen de kampbewoners zou komen. Volgens berichten van de inwoners van het kamp trok er 7 april ’s middags opnieuw een sterke legermacht met meer dan 100 pantservoertuigen samen rond het kamp. Die nacht begon er een grootschalige militaire aanval op het kamp.

Mensenrechtenactivisten hebben de Verenigde Naties en de Verenigde Staten opgeroepen om onmiddellijk in te grijpen om de massamoord op de mensen in Ashraf stoppen en de medische zorg voor de gewonden te waarborgen.

Volgens de Vierde Conventie van Genève werd in 2004 de status van “internationaal beschermde personen” toegekend aan de Iraanse ballingen in Ashraf. Daarom is gedwongen deportatie of verplaatsing binnen Irak volkenrechtelijk verboden en de Iraakse regering is verplicht om hen bescherming te verlenen.