VN Nieuws Centrum – 16 april 2011 – De VN-missie in Irak uitte vandaag haar diepe bezorgdheid over de recente gebeurtenissen die tot de dood van 34 mensen leidden in een kamp waar Iraanse ballingen wonen, waarbij werd opgemerkt dat men de regering herhaaldelijk heeft opgeroepen zich te onthouden van geweld.

De Iraakse militaire operatie van 8 april op kamp Ashraf, ten noorden van Bagdad, kostte ook tientallen gewonden. Het kamp biedt onderdak aan een groep Iraanse ballingen die bekend staat als de People’s Mujahedin van Iran.

De missie (UNAMI) heeft contact met de Iraakse autoriteiten gehad over het incident en heeft op 13 april een bezoek gebracht aan het kamp, waarbij het aantal doden en gewonden bevestigd werd.

Er werd opgemerkt dat de regering het initiatief heeft genomen om een onderzoekscommissie op te richten, waarbij gezegd werd dat deze commissie onafhankelijk moet zijn en onmiddellijk met haar werkzaamheden moet beginnen.

“UNAMI is bereid om documentatie over het bezoek aan Ashraf te verschaffen,” verklaarde de missie in een persbericht, waaraan werd toegevoegd dat men de regering zal blijven helpen zoeken naar een permanente oplossing voor de kwesties betreffende het kamp inzake het internationale humanitair recht en de mensenrechten.
De VN-Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Navi Pillay, veroordeelde gisteren de operatie in Kamp Ashraf, waarbij ze zei dat er “geen enkel excuus” is voor zo veel slachtoffers.

“Er dient een volledig, onafhankelijk en transparant onderzoek te komen, en ieder die verantwoordelijk is voor het gebruik van buitensporig geweld moet worden vervolgd”, verklaarde ze.