“Internationaal beschermde personen volgens de Vierde Conventie van Genève”

De in Genève gevestigde Wereldorganisatie tegen foltering (OMCT) heeft na het bloedbad in het kamp Ashraf in Irak de Verenigde Naties opnieuw verzocht om een permanente waarnemersmissie in Ashraf op te richten, ter bescherming de bewoners daar. De inwoners van Ashraf hebben, als “internationaal beschermde personen” volgens de Vierde Conventie van Genève, recht op internationale bescherming, aldus de OMCT.

De Wereldorganisatie tegen foltering sprak zijn diepe bezorgdheid uit over de militaire aanval van 8 april waarbij Iraakse troepen het kamp binnendrongen en lukraak schoten op de bewoners, met inbegrip van vrouwen.

OMCT wees erop dat het kamp in juli 2009 ook al werd aangevallen door Iraakse troepen, met als gevolg 11 doden en 500 gewonden. Daarna werd het kamp onderworpen aan een genadeloze blokkade, waardoor zelfs de medische zorg door de Iraakse autoriteiten werd belemmerd.

Op 8 april 2011 hebben Iraakse troepen op verzoek van Teheran een bloedbad aangericht in Kamp Ashraf (ten noordoosten van Bagdad), de thuisbasis van de Iraanse oppositie. Tot nu toe eiste de vooraf geplande militaire aanval 35 doden – waarvan van acht vrouwen – onder de burgers, terwijl meer dan 300 inwoners van Ashraf gewond raakten, de meesten liepen schotwonden op.