30 december 2011 – De regeringen van Duitsland en Frankrijk verwelkomen de overeenkomst met de Verenigde Naties en het intrekken van het ontruimingsultimatum.
De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen, António Guterres (foto) is verheugd over de overeenkomst tussen de speciale vertegenwoordiger van de VN secretaris-generaal voor Irak, Martin Kobler, en de Irakese regering over een vrijwillige verplaatsing van de Iraanse dissidenten van kamp Ashraf naar een doorgangskamp.

In de nieuwe overeenkomst wordt het ontruimingsultimatum van eind 2011 geannuleerd, waardoor het bloedbad, waar internationale waarnemers en mensenrechtenactivisten bang voor waren, vooreerst is afgewend. Oorspronkelijk hield de Irakese regering vast aan de datum van 31 december voor de gedwongen uitzetting van de Iraanse ballingen van Kamp Ashraf. Door deze deadline liepen de inwoners van Ashraf direct gevaar om eind december slachtoffer te worden van militair geweld en deportatie naar Iran.

 

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen heeft aangekondigd dat de asielprocedure meteen zal beginnen na de vrijwillige en vreedzame overplaatsing van de asielzoekers vanuit Ashraf naar het doorgangskamp in Camp Liberty bij Bagdad, en riep de internationale gemeenschap op een bijdrage te leveren aan een duurzame oplossing door de asielgerechtigden van Ashraf op te nemen.

Ondertussen hebben ook het ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn en de Franse regering het akkoord verwelkomd. In een verklaring van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken staat o.a.: “Door het zojuist ondertekende Memorandum of Understanding is de deadline voor de evacuatie van het kamp uitgesteld, waardoor het gevaar van een gewelddadige confrontatie in kamp Ashraf vooreerst is voorkomen. … De Irakese regering is verantwoordelijk voor de veiligheid van de bewoners van kamp Ashraf. De verplaatsing van de bewoners dient vreedzaam, ordelijk en geweldloos te verlopen.”

Het Franse ministerie van buitenlandse zaken zei o.a.: “Frankrijk staat volledig achter de overeenkomst en roept alle partijen op de uitvoering ervan mogelijk te maken met inachtneming van de mensenrechten en het internationaal volkerenrecht. We hopen dat daardoor een vreedzame en duurzame oplossing voor de inwoners van Ashraf gevonden kan worden.”