20 februari 2012 – Internationale protesten: in Camp Liberty worden asielzoekers onder mensonwaardige omstandigheden vastgehouden.

Op 18 februari zijn ongeveer 400 Iraanse ballingen uit Ashraf aangekomen in het doorgangskamp Camp Liberty bij Bagdad. Hoewel mensenrechtenactivisten en advocaten de vluchtelingen hadden afgeraden om, wegens gebrek aan veiligheidsgaranties, te verhuizen naar Camp Liberty, gaven zij toch gevolg aan de oproep van de VN om zich te vestigen in het doorgangskamp. Om bij te dragen aan de vreedzame oplossing van de crisis, hebben ze zich bereid verklaard om hun woonplaats Ashraf, welke al 25 jaar bestaat en door de Iraanse activisten van de oppositie met eigen middelen is opgebouwd, te verlaten.

Bij hun vertrek uit Ashraf moesten de Iraanse ballingen urenlang visitaties, intimidatie en vernedering van Irakese militairen doorstaan. Alle persoonlijke bezittingen die de vluchtelingen mee wilden nemen werden doorzocht door militairen. Daarbij werden willekeurige verboden afgegeven en met represailles gedreigd, waardoor de Iraanse ballingen een deel van hun eigendommen moesten achterlaten, waaronder keukenapparatuur en camera’s. Slechts weinigen mochten hun voertuigen meenemen.

 

 

 

Mensonwaardige omstandigheden in Camp Liberty

De visitatie bij het vertrek uit Ashraf begon ’s middags op 17 februari en duurde 12 uur. In de vroege ochtend van 18 februari bereikte het konvooi Camp Liberty in de buitenwijken van Bagdad, waar zwaar bewapende troepen aanwezig waren, die ook weer bevel gaven tot visitatie van alle vluchtelingen en het doorzoeken hun eigendommen. Na protesten werden uiteindelijk alleen de meegebrachte eigendommen met speurhonden doorzocht, wat ook weer uren duurde.

Na meer dan 24 uur kregen de Iraanse ballingen dan toegang tot Camp Liberty, waar ze moesten vaststellen dat de bewapende zogenaamde “veiligheidstroepen” ook prominent in het kamp zelf aanwezig waren. Het zijn dezelfde troepen die de inwoners van Ashraf in 2009 en 2011 met wapengeweld hebben aangevallen, wat leidde tot bijna 50 doden en 1000 gewonden onder de weerloze burgers van Ashraf.

Ondanks eerdere toezeggingen voldoen de condities in Camp Liberty op geen enkele manier aan de internationaal aanvaarde humanitaire normen. De Iraanse ballingen worden er in een soort detentiecentrum vastgehouden. Ze hebben er geen bewegingsvrijheid, geen recht op vrije toegang tot hun advocaten of familieleden of tot de noodzakelijke medische zorg. Ze worden ondergebracht in voorlopige containerwoningen. Deze dienden eerder als tijdelijke noodhuisvesting voor de Amerikaanse troepen en verkeren, net als het sanitaire systeem, in een deplorabele toestand.

Wereldwijd hebben mensenrechtenactivisten, parlementariërs en politici sterk geprotesteerd tegen de intimidaties bij het overplaatsen van de inwoners van Ashraf en de condities waaronder de Iraanse ballingen in Camp Liberty vastgehouden worden. Zij hadden scherpe kritiek op de verplaatsing en eisten nadrukkelijk maatregelen  van de Verenigde Naties om de rechten van de asielzoekers te waarborgen. Naar hun mening is de overplaatsing van Ashraf naar Liberty geen bijdrage aan de bescherming van de Iraanse ballingen, maar een concessie aan het regime in Teheran, dat de ontruiming van Ashraf wil afdwingen. Op deze manier worden de Iraanse dissidenten ook in Irak vervolgd en zal de Iraanse democratische beweging verzwakt worden.

De in Ashraf achtergebleven Iraanse ballingen zijn op advies van hun advocaten, waaronder veel internationaal gerenommeerde experts in volkeren-, vluchtelingen- en asielrecht, niet bereid tot een verhuizing naar Camp Liberty wanneer de voorwaarden daar niet zodanig worden gewijzigd dat de Iraanse leden van de oppositie op bescherming en veiligheid kunnen rekenen en dat hun rechten worden gewaarborgd. Ze staan erop dat ze in Camp Liberty worden behandeld volgens de internationaal aanvaarde humanitaire normen. Dit houdt vooral in dat de bewapende Irakese troepen vertrekken uit Camp Liberty, zodat de asielzoekers daar kunnen verblijven in een veilige en geweldvrije omgeving.
(naar persberichten)

Achtergrond:

Ashraf CityDe meer dan 3.000 Iraanse bannelingen in kamp Ashraf, onder wie 1.000 vrouwen, zijn politieke vluchtelingen die door de VN-vluchtelingenorganisatie (UNHCR) erkend zijn als asielzoekers. Dus hebben ze recht op bescherming, veiligheid en humanitaire hulp volgens het internationaal recht.

Het regime in Teheran en zijn bondgenoten in Irak proberen de uitzetting af te dwingen van de Iraanse ballingen uit de nederzetting Ashraf, waar ze meer dan 25 jaar gewoond hebben. Terwijl ze de mensen van Ashraf als terroristen belasterd hebben, dreigt de Irakese regering met sancties als niet alle Iraanse ballingen van  Ashraf eind april 2012 vertrokken zijn uit Irak. Het Irakese leger gaat door met represailles en blokkades om de vluchtelingen te dwingen Ashraf te verlaten.

De inwoners van Ashraf moeten eerst worden gehuisvest in het provisorische kamp “Camp Liberty” in de buurt van Bagdad, dat net een gevangeniskamp is. Bijna 400 vrouwen en mannen uit Ashraf zijn daar op 18 februari heengebracht. Mensenrechtenactivisten hebben gewaarschuwd dat de Iraanse vluchtelingen daar niet adequaat beschermd zijn en dat ze acuut gevaar lopen om slachtoffer te worden van militaire willekeur, ernstige schendingen van de mensenrechten en deportatie naar Iran.

Street of Ashraf CityDe mensen van Kamp Ashraf, waar uitsluitend burgers wonen, zijn sinds 2009 het slachtoffer geweest van twee slachtpartijen begaan door het Iraakse leger, waarbij bijna 50 doden en meer dan 1.000 gewonden vielen. Mensenrechtenactivisten eisen dat de vluchtelingenorganisatie van de VN onmiddellijk een collectief recht op asiel afgeeft aan de politieke vluchtelingen van Ashraf. De status van asielgerechtigde is voorwaarde voor het opnemen van de Iraanse ballingen in derde landen.