3 maart 2012 – Protest tegen de omstandigheden in Camp Liberty, waar de mensenrechten van asielzoekers worden geschonden.

Tijdens de 19e  zitting van de VN Mensenrechtenraad in Genève hebben verschillende mensenrechtenorganisaties met een consultatieve status bij de VN zich ervoor ingezet dat de Verenigde Naties en haar lidstaten de rechten van de Iraanse asielzoekers in Ashraf in Irak beschermen.

De mensenrechtenverdedigers wezen erop dat door de omstandigheden in Camp Liberty bij Bagdad, waarheen op 18 februari ongeveer 400 inwoners van Ashraf werden overgeplaatst, de mensenrechten van de Iraanse ballingen, in het bijzonder het recht op bewegingsvrijheid, geschonden worden.

Er werd een beroep gedaan op de VN vluchtelingenorganisatie UNHCR om onmiddellijk te beginnen met de procedure om de Iraanse vluchtelingen als asielzoekers te erkennen en deze niet langer uit te stellen uit politieke inschikkelijkheid tegenover de Irakese regering. Deze erkenning is voorwaarde voor het toelaten van de Iraanse oppositieleden in derde landen.

Bij de mensenrechtenorganisaties zijn o.a. France Libertés, de stichting van de voormalige Franse First Lady Danielle Mitterrand, de Women’s International League for Peace and Freedom, die sinds 1948een raadgevende status heeft bij de Sociaal-Economische Raad van de VN, en de Beweging tegen Racisme en voor Vriendschap onder de Volkeren MRAP.