8 maart 2012  – (CBS News) In een nieuw VN-rapport wordt de Islamitische Republiek Iran ervan beschuldigd op grote schaal de mensenrechten te schenden. Iran wordt vooral de les gelezen over hun politieke gevangenen, de verkiezingsfraude en het grootschalig toepassen van de doodstraf zonder dat er sprake is van een eerlijk proces.

In het rapport van Ahmed Shaheed, de speciale VN-rapporteur over de situatie van de mensenrechten in de Islamitische Republiek Iran, wordt botweg gesteld dat de Islamitische Republiek Iran te kort schiet inzake de mensenrechten.

Iran staat – na China – op de tweede plaats bij het toepassen van de doodstraf, en heeft openlijk het executeren van bijna 500 mensen in 2011erkend, aldus het rapport.
Het VN-rapport roept op tot een onmiddellijk moratorium op executies in Iran tot het moment dat daadwerkelijk kan worden aangetoond dat de processen eerlijk verlopen.
In het afgelopen decennium is er een “alarmerende” toename van het aantal officiële executies, stelt het rapport. In 2003 zijn er minder dan 100 executies openlijk erkend, terwijl er 421 officiële executies waren in 2011, en naar schatting nog eens 249 die in het geheim zijn uitgevoerd.

Iemand houdt een bord vast met een foto van de Iraanse Sakineh Mohammadi-Ashtiani (R), die wegens overspel tot de dood door steniging is veroordeeld. Hij doet mee aan een protestdemonstratie tegen de doodstraf die op 10 oktober 2010 bij het Centre National d’Art et Culture Georges Pompidou in Parijs werd gehouden.
(Foto: ETIENNE LAURENT / AFP / Getty Images)

Bij de 252 officiële executies in Iran in 2010 waren vijf vrouwen en een minderjarige – Iran is een van de weinige landen waar nog steeds minderjarige gevangenen ter dood veroordeeld worden volgens Amnesty International.

 

 

Amnesty International

De Speciale Rapporteur schreef dat het terechtstellen van minderjarigen onmiddellijk moet worden stopgezet en dat de autoriteiten moeten overwegen alle doodstraffen te verzachten voor minderjarigen die momenteel een doodvonnis tegemoet zien.

Terwijl het terechtstellen van gevangenen via steniging officieel werd afgeschaft in het nieuwe Wetboek van Strafrecht van Iran, suggereert Shaheed dat er geen expliciete stappen zijn ondernomen om het gebruik van deze straf te beperken, en hij verzoekt de regering om de bestaande vonnissen voor executie door steniging te verzachten.

Het rapport stelt ook dat de beschuldiging van grootschalige fraude bij de verkiezingen van 2008 en 2009 moet worden beoordeeld door een onafhankelijke onderzoek. Als aanvulling op de verkiezingsfraude beschuldigt het rapport de Iraanse regering van het gevangen nemen van een groot aantal mensen alleen om politieke redenen.
Hoewel dit niet de eerste keer dat het Iraanse regime wordt beschuldigd van grove schending van fundamentele mensenrechten, verklaarde de woordvoerder van de International Campaign for Human Rights in Iran, Hadi Ghaemi, dat dit rapport een goede zaak is.

Statement.
“Dit is nog maar het begin van een ontwikkeling om op VN-niveau de vele grove en systematische schendingen van de mensenrechten in Iran te onthullen en aan te pakken,” aldus Ghaemi.
Tot nu toe heeft het Iraanse regime niet gereageerd op het VN-rapport. Ze hebben in het verleden zelden gereageerd op beschuldigingen van mensenrechtenschendingen. Shaheed stelt in het rapport dat Iran behoort tot de ergste landen ter wereld als het gaat om het negeren van officiële communiqués, en wees erop dat op 54 procent van de verzonden mededelingen geen antwoord is ontvangen.