Dit situatie betreffende de godsdienstvrijheid in Iran is slechter dan ooit sinds de begindagen van de Islamitische Revolutie, aldus een nieuw rapport van de Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid.

In de voorbije maanden is de onderdrukking van christenen in Iran onder de aandacht gekomen van de internationale gemeenschap door de zaak van pastor Youcef Nadarkhani, die in november 2010 ter dood is veroordeeld wegens geloofsafval. Hij heeft herhaaldelijk geweigerd zijn geloof te herroepen in ruil voor vrijlating, en er bestaat de vrees dat hij elk moment terechtgesteld kan worden.

De situatie betreffende de godsdienstvrijheid in Iran is slechter dan ooit sinds de begindagen van de Islamitische Revolutie, aldus een nieuw rapport van de Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid, een uit Republikeinen en Democraten samengesteld federaal orgaan dat adviezen geeft aan het Congres, de minister van Buitenlandse Zaken en de president.

Religieuze minderheden, zoals de baha’i’s, die nog steeds worden vervolgd door het regime, en dissidente moslims die uiting geven aan opvattingen die als bedreigend worden gezien voor de legitimiteit van het Iraanse regime, zijn fysiek aangevallen, geïntimideerd, opgepakt en gevangengezet. Zelfs erkende niet-islamitische religieuze minderheden die volgens de Iraanse grondwet bescherming zouden moeten genieten – joden, Armeense en Assyrische christenen en Zoroastriërs – hebben te maken met toenemende repressie.

De Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid merkt op dat sinds juni 2010 ongeveer 300 christenen verspreid over het land willekeurig zijn gearresteerd en gedetineerd. Sommige zijn beschuldigd van activiteiten tegen de nationale veiligheid en blasfemie jegens de islam; sommige zijn vastgezet zonder aanklacht; andere zijn vrijgelaten na beschuldigd of veroordeeld te zijn voor misdaden, met daarbij het dreigement dat de autoriteiten hen opnieuw elk moment in hechtenis kunnen nemen.

In de voorbije maanden is de onderdrukking van christenen in Iran onder de aandacht gekomen van de internationale gemeenschap door de zaak van pastor Youcef Nadarkhani, die in november 2010 ter dood is veroordeeld wegens geloofsafval. Hij heeft herhaaldelijk geweigerd zijn geloof te herroepen in ruil voor vrijlating, en er bestaat de vrees dat hij elk moment terechtgesteld kan worden.

In het rapport van de Amerikaanse Commissie voor Internationale Religieuze Vrijheid wordt verder opgemerkt dat de joodse gemeenschap in toenemende angst leeft vanwege de verhevigde antisemitische retoriek en herhaalde ontkenningen van de Holocaust door hoge regeringsfunctionarissen; en dat leden van de autochtone zoroastrische gemeenschap in toenemende mate slachtoffer zijn van repressie en discriminatie.

De vervolging door de Iraanse overheid van burgers vanwege hun religieuze overtuiging vormt een schending van de Iraanse grondwet en de internationale overeenkomsten inzake de mensenrechten die Iran heeft geratificeerd. De Verenigde Staten zullen zich blijven uitspreken tegen de verslechterende situatie betreffende de godsdienstvrijheid in Iran en er bij de Iraanse regering op aandringen zich te houden aan haar afspraken, alle gewetensgevangenen vrij te laten en toe te staan dat het Iraanse bevolking ten volle uiting kan geven aan haar mensenrechten, waarop ze recht heeft.