13 mei 2012 – Wrede lijfstraffen als geseling en amputatie zijn terreurmiddelen van het regime tegen de bevolking van Iran.

De Iraanse cartoonist Mahmoud Shokraye is volgens de officiële Iraanse media veroordeeld tot 25 zweepslagen, omdat hij een karikatuur heeft gemaakt van een voormalig lid van het Parlement. Amnesty International veroordeelt deze wrede straf voor het tekenen van een onschuldige karikatuur als alweer een voorbeeld van de aanhoudende onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting in Iran.

Het vonnis is een duidelijke waarschuwing van het regime aan alle Iraniërs dat hen wrede straffen te wachten staat als ze gebruik maken van hun recht op vrijheid van meningsuiting. Wrede lijfstraffen als geseling en amputatie zijn terreurmiddelen van het regime tegen de bevolking van Iran.

Geseling en amputaties zijn wrede, onmenselijke en onterende straffen volgens het Verdrag tegen Foltering van de Verenigde Naties. Ze schenden de Universele Verklaring inzake de Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, waarin foltering of wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing uitdrukkelijk verboden worden.

De Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties hebben Iran herhaaldelijk veroordeeld wegens het toepassen van dergelijke sancties en opgeroepen tot het afschaffen ervan.

Ook de dissidente student Peyman Aref werd in oktober 2011 gegeseld wegens vermeende “belediging van de president”.