Op 19 mei 2012 is Ronaghi in hongerstaking gegaan uit protest omdat hij geen medisch verlof krijgt. Ronaghi is nierpatiënt en medisch verlof wordt hem sinds zijn detentie stelselmatig geweigerd.

“Dit is de vijfde keer dat hij geopereerd wordt en alle artsen schrijven hem speciale post-operatieve medische zorg voor ,” aldus Ronaghi’s vader, Ahmad Ronaghi Maleki. “Maar ze willen Hossein na zijn operatie terugbrengen naar de gevangenis, waar geen medische voorzieningen en nierspecialisten zijn, en hij ook geen speciale dieetvoeding krijgt.”

Het weigeren van medische zorg als middel om gevangenen op de knieën te krijgen is een schandelijke en onmenselijke praktijk, die door de Iraanse inlichtingendiensten stelselmatig wordt toegepast. De gezondheid van gevangenen mag onder geen enkele voorwaarde in gevaar worden gebracht.

SMV beschikt over getuigenissen uit de eerste hand inzake het opzettelijk ontzeggen van zorg aan gewetensgevangenen. Als gevangenen al voor medische behandeling naar het ziekenhuis mogen, dan eisen gevangenis employés soms dat ze geboeid blijven, zelfs bij röntgenfoto’s en scans. Die boeien maken de scans technisch onmogelijk, daardoor kan de medische staf deze gevangenen vaak niet op adequate wijze onderzoeken.

“Mijn zoon is maandenlang gemarteld door zijn ondervragers, totdat hij een van zijn nieren kwijtraakte. Ik heb een klacht ingediend tegen de ondervragers van mijn zoon, de IRGC functionarissen, en tegen rechter Pirabbasi, die het vonnis over mijn zoon uitsprak”, aldus Ahmad Ronaghi.

Ronaghi’s moeder vertelde in april 2012, “Ze willen dat Hossein zijn vonnis aanvaardt en dat hij een schriftelijke bekentenis aflegt voordat ze hem laten gaan. Ze vertelden ons meerdere malen dat de IRGC hem niet zal laten gaan als hij niet bekent.”

“Mijn zoon is gezond de gevangenis in gegaan. Zijn nieren zijn door marteling aangetast. Nu is het leven van mijn zoon in gevaar. Ik eis dat hem onmiddellijk na zijn operatie verlof wordt verleend. Als mijn zoon in de gevangenis moet blijven en er iets met hem gebeurt, zullen de IRGC autoriteiten, zijn ondervragers, en al die ambtenaren die nagelaten hebben om hem te helpen, verantwoording moeten afleggen aan de wereld “, aldus Ahmad Ronaghi.

SMV beschouwt deze continue ontwikkeling als onderdeel van een systematisch en gepland beleid van justitie, gevangenis autoriteiten en inlichtingendiensten om via medische problematiek blijvend schade en invaliditeit te veroorzaken bij gewetensgevangenen.

In de minimumnormen van de Verenigde Naties inzake de behandeling van gevangenen, zoals door de Sociaal Economische Raad (ECOSOC) van de VN voor het eerst werd goedgekeurd in 1955, staat dat gevangenen die gespecialiseerde medische behandeling nodig hebben daarvoor moeten worden overgebracht naar medische instellingen.

Ronaghi werd in 2009 tot 15 jaar gevangenis veroordeeld wegens “het lidmaatschap van de Iran Proxy internet groepering, propaganda tegen het regime, het beledigen van de Opperste Leider, en het beledigen van de president.” Zijn nierinsufficiëntie begon in de gevangenis.

Hoewel de artsen Ronaghi meerdere malen hebben onderzocht, weigerde het Ministerie van Inlichtingen herhaaldelijk om hem medisch verlof te verlenen. Na iedere operatie weigerde het ministerie hem post-operatieve zorg, in plaats daarvan werd hij onmiddellijk weer naar de gevangenis gebracht. Als gevolg hiervan blijft zijn toestand verslechteren, omdat hij na zijn operaties niet goed kan genezen.

“Hossein heeft gezegd dat hij beter in de gevangenis kan blijven en sterven, dan na een operatie terug te keren naar de gevangenis onder deze omstandigheden. Hossein had geen andere keuze dan in hongerstaking te gaan,” aldus Ronaghi’s vader.

SMV is er ernstig bezorgd over dat gewetensgevangenen door de Iraanse veiligheidsdienst en de gevangenis autoriteiten stelselmatig de juiste medische zorg ontzegd wordt, wat resulteert in ernstige complicaties en zelfs in sterfgevallen.