25 juni 2012 – Aan deze grootste solidariteitsdemonstratie van de wereld werkten meer dan 200 vooraanstaande deskundigen in mensenrechten en internationaal recht, parlementsleden en politici mee. Uit 40 landen waren delegaties parlementariërs gekomen om kracht bij te zetten aan de oproep voor steun aan de mensen van Ashraf en Camp Liberty.


 

Tienduizenden mensen, veel van hen Iraanse ballingen, waren uit heel Europa, Amerika en de Arabische landen afgereisd om democratie en mensenrechten te eisen voor Iran en hun solidariteit te tonen met de meer dan 3.000 Iraanse asielzoekers in Ashraf en Camp Liberty.

Bij het evenement, dat wereldwijd veel aandacht in de pers kreeg, werd geattendeerd op de dreigende humanitaire ramp voor de mensen van Ashraf en Camp Liberty. De internationale gemeenschap werd aangespoord om effectieve beschermingsmaatregelen te nemen om verdere mensenrechtenschendingen en militair geweld tegen de asielzoekers daar te voorkomen.

In talloze toespraken werd door buitenland- en veiligheidsdeskundigen opgeroepen tot steun aan Iraanse democratische beweging, en gewezen op het gevaar voor de wereldvrede dat de dictatuur van Teheran vormt. Luidkeels riepen de betrokken Iraanse ballingen om een eind te maken aan de fundamentalistische dictatuur en het verwezenlijken van democratie en mensenrechten in hun vaderland.

Mensenrechtenactivisten en parlementariërs stelden vooral de onmenselijke omstandigheden aan de kaak in Camp Liberty bij Bagdad, waar 2000 Iraanse ballingen als in een gevangeniskamp worden vastgehouden. Zij riepen de VN, de VS en de EU op om te voorkomen dat de Iraanse oppositie opnieuw het slachtoffer wordt van militair geweld, zoals in april 2011, toen meer dan 36 Iraanse ballingen – waaronder acht vrouwen – op verzoek van Teheran gedood werden door Irakese troepen en waarbij honderden gewonden vielen.

Aan de manifestatie werkten o.a. mee:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maryam Rajavi, gekozen voorzitter van het Iraanse verzet

Philippe Douste-Blazy, plaatsvervangend secretaris-generaal en voormalig minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk

Alejo Vidal Quadras, vice-president van het Europees Parlement

Ingrid Betancourt, Colombiaans mensenrechtenactiviste en voormalig presidentskandidaat, die in Colombia zes jaar gegijzeld werd

Anne-Marie Lizin, erevoorzitter van de Belgische Senaat

Rudolph Giuliani, burgemeester van New York tijdens de aanslagen van 11 september 2001

Ed Rendell, voormalig gouverneur van Pennsylvania

Michael Mukasey, voormalig procureur-generaal van de Verenigde Staten

Patrick Kennedy, neef van John F. Kennedy en voormalig Amerikaanse Congreslid

John Bolton, voormalig Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties.

Tasha de Vasconcelos, ambassadrice van de Europese Unie voor humanitaire kwesties

Rita Süssmuth, jarenlang voorzitter van de Duitse Bondsdag

Günter Verheugen, deskundige op het gebied van buitenlandse zaken, veiligheids- en ontwikkelingsbeleid, voormalig EU-commissaris en vice-voorzitter van de Europese Commissie

Otto Bernhardt, bestuurslid van de Konrad Adenauer Stichting

 Patrick Kennedy: we staan achter de mensen van Ashraf!

Patrick Kennedy is een neef van John F. Kennedy, en was van 1995 tot 2011 lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Hij begeleidde de manifestatie, samen met de erevoorzitter van de Belgische Senaat Anne-Marie Lizin. Patrick Kennedy is al enige tijd actief betrokken bij de campagne om de Iraanse ballingen van Ashraf en Camp Liberty te beschermen. Hij riep de VN en het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op om Irak te dwingen de afspraken inzake de humanitaire behandeling van de Iraanse ballingen na te leven. Het zou anders niet raadzaam zijn om nog meer asielzoekers vanuit Ashraf over te plaatsen naar Camp Liberty.