29 juli 2012 -Parijs: oproep aan de internationale gemeenschap om dreigend militair geweld tegen de Iraanse vluchtelingen in Irak te voorkomen.

Op 28 juli kwamen mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen voor de Irakese ambassade in Parijs bij elkaar om de slachtoffers te herdenken van het bloedbad, dat Irakese troepen op 28 en 29 juli 2009 aanrichtten onder de Iraanse asielzoekers in Ashraf.

Bij de aanval op de ongewapende Iraanse ballingen in Kamp Ashraf, die plaatsvond op verzoek van het regime in Teheran, werden 11 Iraanse activisten van de oppositie gedood, twee anderen overleden later aan hun verwondingen. Honderden inwoners van Ashraf raakten gewond.

Deelnemers aan de wake, waarbij ook de Franse bisschop Jacques Gaillot (foto), vroegen de internationale gemeenschap om hulp om nog meer gewelddadige aanvallen op de  Iraanse vluchtelingen in Irak te voorkomen.