19 september 2012

Zieken en gehandicapten werden door Irakese soldaten 16 uur eigenmachtig vastgehouden, nadat ze al 24 uur gevisiteerd  waren.

Volgens berichten uit Camp Liberty bij Bagdad zijn daar gehandicapte en zieke Iraanse asielzoekers geïntimideerd door Irakese soldaten.
Op 14 september werd een nieuwe groep Iraanse oppositieleden overgeplaatst vanuit Ashraf naar Camp Liberty. De evacués moesten van te voren 24 uur lang doorzoekingen, inspecties, bedreigingen en vernederingen van Irakese militairen verduren.

Onder hen waren ook zieken en gehandicapten. Ze werden met zeven ambulances naar Camp Liberty gebracht. De voertuigen werden zowel in Ashraf als bij de controleposten op de weg naar Camp Liberty herhaaldelijk met scanners en speurhonden doorzocht.

Toen de wagens  ’s avonds Camp Liberty bereikten, werden ze bij de ingang opnieuw door soldaten tegengehouden. De zieken en gehandicapten met hun begeleiders werden onder bedreiging van geweld gedwongen om uit te stappen. Ze moesten zes uur lang bij de ingang van het kamp wachten en werden vervolgens om drie uur ’s nachts onder bedreiging naar het  hoofdkwartier van de bewakingstroepen in Camp Liberty gebracht. Daar werden ze nog eens tien uur vastgehouden – zonder verzorging en zonder rekening te houden met de verzwakte toestand van de zieke evacués. Twee van de patiënten moesten ’s morgens bewusteloos in de ziekenboeg van het kamp worden opgenomen. De Irakese troepen proberen met intimidatie en schendingen van de mensenrechten de Iraanse ballingen murw te maken en schrikken daarbij niet terug om ook zieken te bedreigen. Dit vormt een ernstige schending van de internationale overeenkomsten inzake de bescherming van zieken en gehandicapten.