25 oktober 2012 – VN: in verhouding met  het aantal inwoners  is het aantal executies in Iran wereldwijd het hoogst

De internationale gemeenschap reageerde met scherpe protesten op de executie van tien gevangenen in de Evin-gevangenis in Teheran op 22 oktober.
De EU afgevaardigde voor buitenlands beleid, Catherine Ashton, zei dat ze geschokt was door de massa-executie. Ze beschreef de doodstraf als een onmenselijke en wrede straf en eiste van Iran opnieuw een moratorium op executies.

De VN veroordeelde het hoge aantal executies in Iran. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn al 300 mensen geëxecuteerd, zei Ahmed Shaheed, de VN-vertegenwoordiger voor de naleving van de mensenrechten in het land, op 22 oktober New York. In het afgelopen jaar waren er 670 executies in Iran, in termen van bevolking het hoogste percentage ter wereld. Vermoedelijk is het eigenlijke aantal nog hoger, omdat de Iraanse autoriteiten terughoudend zijn in het verstrekken van informatie hierover. De VN-vertegenwoordiger was ook “verontwaardigd” over de terechtstelling van tien gevangenen, waarvan het doodvonnis  ondanks internationale protesten op 22 oktober werd  voltrokken.

Shaheed betreurde het ook dat het nieuwe wetboek van strafrecht in Iran zich niet ondubbelzinnig uitlaat over de internationaal verboden executie van minderjarigen en over steniging. Zo zou deze vorm van executie uiteindelijk altijd bepaald kunnen worden door een rechter, verwijzend naar de islamitische wet. De bescherming van vrouwen, homo’s en etnische en religieuze minderheden is niet verbeterd, aldus Shaheed.

Inmiddels is de massa-executie in Iran ook veroordeeld door de VN-Mensenrechtenraad in Genève, onder meer door Christof Heyns, de speciale VN-rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke of willekeurige executies,.