26 november 2012 – “Verdedigers van de mensenrechten (met name activisten die opkomen voor de rechten van vrouwen, kinderen en minderheden), journalisten, bloggers, kunstenaars, leiders van studentengroeperingen, advocaten, vakbonds- en milieuactivisten lopen voortdurend gevaar om opgepakt te worden.”

Het Europees Parlement heeft op 22 november een resolutie aangenomen over de situatie van de mensenrechten in Iran, die door alle fracties werd gesteund. Daarin worden de schendingen van de mensenrechten in Iran veroordeeld, met name de massa-executies en de dood van internet activist Sattar Beheshti, die begin november in een gevangenis van Teheran door marteling overleed.
In de resolutie staat o.a.:

“Het Europees Parlement geeft uiting aan zijn diepe bezorgdheid over de steeds slechter wordende situatie van de mensenrechten in Iran, het groeiende aantal politieke gevangenen en gewetensgevangenen, het aanhoudend hoge aantal executies – ook van jongeren -, het algemeen aanvaarde gebruik van foltering, oneerlijke processen en buitensporig hoge borgsommen, evenals de ernstige beperkingen van de vrijheid van informatie, meningsuiting, vergadering, religie, onderwijs en de keuze van woonplaats.”

Het Europees Parlement roept op tot de vrijlating van alle politieke gevangenen en alle gewetensgevangenen in Iran en is bezorgd over de verslechterende gezondheidstoestand van de gevangen mensenrechtenadvocate Nasrin Sotoudeh.
Over de executies in Iran staat in de resolutie:

“Het Europees Parlement keurt de in Iran toegepaste doodstraf sterk  af en roept de Iraanse regering op, in overeenstemming met de resoluties 62/149 en 63/168 van de Algemene Vergadering, in afwachting van de afschaffing van de doodstraf een moratorium op executies uit te spreken en vraagt nadrukkelijk aan de Iraanse regering het executeren van jongeren te verbieden en de doodvonnissen van jongeren die op dit moment opgelegd zijn te herzien.”