11 januari 2013 – Als de intimidatie van zieken in Camp Liberty niet onmiddellijk ophoudt zullen er meer dodelijke slachtoffers onder de Iraanse ballingen vallen.
In Ashraf hebben Iraanse artsen de gezondheidszorg van de Iraanse ballingen jarenlang onder de moeilijkste omstandigheden in stand gehouden.
Negen Iraanse artsen, die samen met 3000 andere Iraanse asielzoekers in Camp Liberty bij Bagdad geïnterneerd zijn, hebben Navi Pillay, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, dringend om hulp verzocht. Ze vragen spoedmaatregelen van de VN om verdere onderdrukking door het Irakese leger van de zieken en gehandicapten in het kamp te voorkomen. Als er niet onmiddellijk een eind gemaakt wordt aan het verhinderen en beperken van de medische zorg voor de vluchtelingen zullen er meer dodelijke slachtoffers onder de Iraanse ballingen in Camp Liberty vallen, aldus de artsen.
Het Irakese leger, dat de controle heeft over het kamp, probeert de Iraanse asielzoekers murw te maken door het schenden van hun mensenrechten. Het verhinderen van medische zorg vormt een welbewuste represaille jegens de Iraanse ballingen. Veel van de asielzoekers zijn ernstig gewond geraakt bij aanvallen door het Irakese leger en zijn voortdurend aangewezen op medische zorg. De Iraanse artsen hebben de gezondheidszorg van de Iraanse ballingen jarenlang onder de moeilijkste omstandigheden in stand gehouden in Ashraf, waar de Iraanse ballingen tot begin 2012 woonden. In Ashraf hebben zij met eigen middelen een ziekenhuis gebouwd, dat naderhand door het Irakese leger bezet is. Na de gedwongen verhuizing naar Camp Liberty stond Irak niet toe dat de in Ashraf aanwezige medische voorzieningen, apparatuur en ambulances werden meegenomen naar Camp Liberty.
In hun verzoek om hulp schreven de artsen: “In Camp Liberty zijn meer dan 800 ernstig zieke patiënten. Onder hen zijn veel mensen die gewond zijn geraakt tijdens de militaire aanvallen op Ashraf in juli 2009 en in april 2011. Een Irakese huisarts in Camp Liberty verklaarde zich niet in staat een prioriteitenlijst op te stellen voor meer dan 800 patiënten die behoefte hebben aan specialistische hulp in Bagdad. De ziekenboeg in Camp Liberty kan niet meer dan 15 patiënten per dag behandelen.”
Wachtlijst van de patiënten in Camp Liberty: Meer dan 800 personen hebben dringend behoefte aan specialistische hulp
Volgens de artsen hebben in de afgelopen 10 maanden slechts 255 ernstig zieke asielzoekers van de kampleiding toestemming gekregen voor behandeling in Bagdad. 216 andere patiënten, die door de ziekenboeg van het kamp werden doorverwezen naar specialisten in Bagdad,  kregen geen behandeling omdat de kampautoriteiten toestemming daarvoor weigerden. De chirurgische ingrepen van148 patiënten werden eveneens vertraagd.

De ziekenboeg in Camp Liberty heeft maar één ambulance. Zelfs als er niet meer patiënten bijkomen, zou het onder deze omstandigheden meer dan twee jaar duren tot alle huidige patiënten behandeld zouden zijn.

De artsen protesteerden ook tegen het feit dat de Irakese militairen, die de patiënten bij doktersbezoeken buiten het kamp bewaken, zich op grote schaal bemoeien met de behandeling, inbreuk maken op de privacy van de patiënten en erop aandringen dat de gesprekken tussen arts en patiënt alleen in het Arabisch worden gevoerd. In een aantal gevallen hebben deze bewakers de opname van ernstig zieke Iraanse ballingen in het ziekenhuis voorkomen.
Het onthouden van medische zorg als sanctiemiddel is een vorm van fysieke en psychologische marteling.

De Iraanse artsen verzochten in hun brief aan de mensenrechtencommissaris om in te grijpen zodat er een einde komt aan het belemmeren van de medische zorg voor de zieken in Camp Liberty: “inmenging van het leger in de medische zorg moet worden gestopt. Het aantal patiënten dat per dag voor medisch-specialistische behandeling naar Bagdad gebracht wordt, moet worden verhoogd tot 10. De in Ashraf voorhanden zijnde medische voorzieningen en ambulances moeten naar Camp Liberty worden gebracht en daar gebruikt worden voor de medische zorg van de patiënten. ”

Het verkrijgen van medische zorg is een legitiem recht van elk menselijk wezen. Het belemmeren van medische zorg als sanctiemiddel is een misdaad tegen de menselijkheid en is een vorm van fysieke en psychologische marteling.