20 januari 2013 – Dringend beroep op de internationale gemeenschap om de afschrikwekkende golf van executies een halt toe te roepen.
Teheran: Alireza Mafiha en Mohammad Ali Sorouri werden slechts 35 dagen na hun arrestatie in het openbaar geëxecuteerd.
In de ochtend van 20 januari werden in Teheran twee mannen in het openbaar opgehangen. Volgens informatie van Agence France-Presse ging het om Alireza Mafiha Sorouri en Mohammad Ali, beiden nog geen 24 jaar. Zij waren beschuldigd van een overval met als buit ca. 15 euro. Hen werd “moharebeh” (vijandschap tegen God) en corruptie op aarde ten laste gelegd.

Een van de mannen – Alireza Mafiha – vertelde tijdens het proces geld nodig te hebben voor een operatie van zijn moeder, beide verdachten verloren als kind hun vaders. “Door onze armoede hadden we geld nodig, het spijt me”, zei Mafiha. Hij en Mohammad Ali Sarvari werden ter dood veroordeeld, hun medeplichtigen tot 74 zweepslagen, tien jaar gevangenis en vijf jaar ballingschap.

In de afgelopen dagen zijn in verschillende Iraanse steden openbare executies uitgevoerd. De doodstraf is voor het regime in Teheran steeds meer een hulpmiddel om de ontevreden bevolking te intimideren en protesten in de kiem te smoren.
In maart zal de situatie van de mensenrechten in Iran worden besproken in de VN Mensenrechtenraad. Reden hiervoor is het aanhoudend hoge aantal terechtstellingen en de executie van jongeren.
Mensenrechtenactivisten veroordelen de openbare terechtstellingen en geselingen in Iran en doen een dringend beroep op de internationale gemeenschap om de alarmerende golf van executies een halt toe te roepen.