3 oktober 2013 – Oproep aan EU, VS en VN om Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in Irak door de VN-vredesmacht te beschermen.
Tijdens een conferentie in de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa in Straatsburg hebben parlementariërs en mensenrechtenactivisten op 30 september een oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om te zorgen voor bescherming van de meer dan 3.000 Iraanse asielzoekers, die in Camp Liberty in Irak in acuut levensgevaar verkeren. Ze riepen de lidstaten van de Raad van Europa op om de Iraanse ballingen uit Camp Liberty asiel te verlenen.

Straatsburg, 30-09-2013: Patrick Kennedy, neef van John F. Kennedy en voormalig Amerikaanse Congreslid, heeft de Amerikaanse regering en de Europese landen opgeroepen tot dringende maatregelen om de Iraanse asielzoekers in Irak te beschermen. De Iraakse regering moet door middel van politieke en economische druk duidelijk worden gemaakt dat afslachten, gijzelen en uitleveren aan Iran van asielzoekers onaanvaardbaar is.
Onder de deelnemers aan de conferentie in Genève waren onder andere Tahar Boumedra, tot medio 2012 vertegenwoordiger van de VN voor de mensenrechten in Irak, alsmede parlementsleden en leden van de Raad van Europa uit Groot-Brittannië, Frankrijk, Spanje, Nederland, Finland en Zwitserland.
De parlementariërs eisten dringende spoedmaatregelen om de zeven Iraanse asielzoekers, waaronder zes vrouwen, te redden, die op 1 september werden ontvoerd en gegijzeld tijdens een gewapende aanval door Iraakse soldaten op het vluchtelingenkamp Ashraf ten noorden van Bagdad. Volgens berichten uit Irak zijn de gijzelaars onder marteling verhoord door het Iraakse leger. Zij lopen gevaar te worden uitgeleverd aan het regime in Teheran. Dit zou voor de leden van de Iraanse oppositie de doodstraf betekenen.

De deelnemers aan de conferentie in Straatsburg veroordeelden de moord op 52 Iraanse vluchtelingen op 1 september 2013 in Ashraf als een doelbewuste massamoorden en een misdaad tegen de menselijkheid. Volgens veiligheidsexperts zit het regime in Teheran, dat een vernietigingscampagne voert tegen de Iraanse dissidenten, achter het bloedbad in Ashraf. De Iraakse regering, die connecties heeft met het regime in Teheran, schrikt zelfs niet terug voor het afslachten van weerloze asielzoekers.
In Straatsburg waarschuwden de sprekers op de conferentie ervoor dat dergelijke aanvallen op weerloze burgers, ook in Camp Liberty, ieder moment  weer kunnen plaatsvinden. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het bloedbad in Ashraf moeten strafrechtelijk worden vervolgd. Alleen internationale bescherming kan voorkomen dat de Iraanse ballingen in Camp Liberty slachtoffer worden van verdere moordpartijen.
De Iraanse politieke vluchtelingen in Camp Liberty zijn door de Verenigde Naties als asielzoekers erkend. Bovendien is hen de status “internationaal beschermde personen”  volgens de Vierde Conventie van Genève toegekend. Daardoor kunnen zij krachtens het internationale recht aanspraak maken op bescherming en veiligheid.

Tijdens de conferentie bij de Raad van Europa eisten mensenrechtenactivisten en Iraanse ballingen in Straatsburg met een protestmars spoedmaatregelen voor de bevrijding van de in Irak gegijzelde Iraanse vluchtelingen.
De deelnemers aan de conferentie richtten boodschappen van solidariteit tot de Iraanse ballingen, die in Camp Liberty in Irak en wereldwijd in veel steden sinds begin september met wakes en hongerstakingen een beroep doen op de internationale gemeenschap om zich in te zetten voor de vrijlating van de gijzelaars en de bescherming van asielzoekers. De parlementariërs beloofden hen te helpen en zich in te zetten voor de vrijlating van de gijzelaars.

Hanif Garmabi is een van de Iraanse asielzoekers die in Camp Liberty in Irak in hongerstaking zijn om de aandacht te vestigen op de levensgevaarlijke situatie waarin de Iraanse ballingen in Irak verkeren. De vader van Hanif Garmabi (op de foto rechtsonder) werd op 1 september in Kamp Ashraf door Iraakse troepen neergeschoten.
De conferentie in Straatsburg vestigde ook de aandacht op de voortdurende schendingen van de mensenrechten in Iran. Terwijl de nieuwe president  van het regime de wereldgemeenschap misleidt door zich gematigd voor te doen, worden in Iran de martelingen in gevangenissen en de massa-executies onverminderd voortgezet. Meer dan 200 gevangenen zijn sinds de verkiezingen in juni geëxecuteerd. De parlementariërs riepen hun regeringen op om er bij Iran op aan te dringen te stoppen met de executies en met het schenden van de mensenrechten.