14 november 2013 – Acuut gevaar voor epidemieën / onderdrukking van Iraanse asielzoekers / belemmeren van hulpverlening
In Camp Liberty bij Bagdad, waar 3000 Iraanse asielzoekers worden vastgehouden, is door overstromingen weer een ernstige noodsituatie ontstaan. Na zware regenval zijn grote delen van het kamp ondergelopen. De bewoners kunnen veel voorzieningen in het kamp alleen wadend door het water bereiken. Vooral voor mensen die slecht ter been zijn is het lopen over de modderige paden bijna onmogelijk. De afvalwatertanks zijn overgelopen, zodat het hoge water is vervuild met rioolwater. Daardoor ontstaat een acuut gevaar voor het uitbreken van ziektes in Camp Liberty.

De voormalige Amerikaanse militaire basis Camp Liberty is niet geschikt voor de permanente huisvesting van 3000 mensen. Vooral voor ouderen, zieken en gehandicapten is het leven daar een dagelijkse kwelling. De situatie in Camp Liberty is in strijd met de humanitaire bepalingen voor vluchtelingenkampen. De faciliteiten daar zijn krakkemikkig. Bij de gedwongen overplaatsing van de asielzoekers vanuit de nederzetting Ashraf in 2012 mochten de Iraanse ballingen het merendeel van de daar aanwezige technische  voorzieningen niet meenemen. Daardoor ontbreekt het in Camp Liberty nu aan de nodige rioleringsbuizen en pompsystemen om overstromingen te voorkomen.

De Iraanse ballingen doen er alles aan om de humanitaire situatie in Camp Liberty op eigen initiatief te verbeteren. Met de weinige middelen waarover zij beschikken hebben ze tal van reparaties uitgevoerd. Een hoop werk moest handmatig en met geïmproviseerde instrumenten gedaan worden, omdat het Iraakse leger niet toestaat dat de benodigde apparatuur, transportmiddelen, gereedschappen en onderdelen van Ashraf naar Camp Liberty worden overgebracht.

Deze lastige werkzaamheden worden door de kampleiding steeds weer bemoeilijkt door willekeurige verboden en represailles. Het Iraakse leger probeert te de Iraanse dissidenten uit te putten door het schenden van hun mensenrechten.

De hulpverlening wordt vertraagd en bemoeilijkt. Door inadequate sanitaire voorzieningen worden onhygiënische omstandigheden gecreëerd. Dit is een vorm van fysieke en mentale marteling.
De politieke vluchtelingen in Camp Liberty zijn door de Verenigde Naties als asielzoekers erkend. Ze kunnen volgens het internationaal recht aanspraak maken op bescherming en humanitaire hulp.