Er zijn 3 verslagen geweest van de bijzondere  verslaggever van de Verenigde Natie’s Dr.Ahmed Shaheed over de stand van de mensenrechten in Iran:Maart 2012,Oktober 2012 en Februari 2013.Bovendien heeft de Borourmand stichting terechtstellingen van de Islamitische republiek geopenbaard.
De internationale raad tegen terechtstellingen en steniging en de werkgroep voor bevrijding van de gewetensgevangenen in Iran hebben in bijzonderheden hierover verslag gegeven.

Amnesty International heeft hier over vaak voor iedereen bereikbaar verslag gegeven .

Verzoekschrift
De Islamitische  republiek Iran staat bovenaan in de lijst van terechtstellingen per hoofd van de bevolking in de wereld.Terwijl de argeloze wereld zich verheugt over de verkiezing van een zogenaamde gematigde president in Iran ;heeft Iran het aantal terechtstellingen van af de presidentsverkiezing  van Juni 2013 schandalig verhoogd .
Men schat dat Iran gemiddeld iemand ophangt aan hijskranen voor halsmisdaden als moord overspel ,handel in verdovende middelen ,verkrachting ,homosexualiteit ,geloofsafval en vage misdrijven als vijand van God en bedervers op aarde .
De meerderheid van de 131 doodstraffen betreffen  handelingen zonder de dood als gevolg en zouden niet moeten worden berecht volgens de maatstaven van de inzichten over mensenrechten in de wereld.
In tegenstelling tot de terechtstellingen voor misdaden zoals hier boven vermeld ,die door het bewind worden bekend gemaakt in de landelijke dagbladen ,worden de terechtstellingen van de politieke gevangenen vrij zelden vermeld.In de Republiek Iran wordt het minste vergrijp dat wijst op denken gericht tegen de staat bestreden met hechtenis, verschrikkelijke pijniging en gewoonlijk terechtstelling.
Verslaggevers in kranten en op het internet ,ijveraars voor mensenrechten ,verdedigers van aangeklaagden, ijveraars voor de rechten van vakbonden, godsdienstige minderheden, en Iraniers in het buitenland worden allemaal door het bewind beschouwd als mogelijke staatsgevangenen .
Bovendien is het bewind zo slim om de staatsgevangenen in stilte om te brengen door ze hoognodige medische zorg te onthouden voor wonden opgelopen door pijniging of door bestaande kwalen, zoals suikerziekte. Het bewind verkondigt dan eenvoudigweg dat de gevangene stierf door natuurlijke oorzaken in de gevangenis ,zodat zij niet hoeven te vermelden dat de gevangene is gestorven tijdens het voltrekken van een doodstraf.
Het werkelijke aantal terechtstellingen is een staatsgeheim en de gezagdragers staan alleen toe dat een deel van de ter dood veroordelingen en terechtstellingen wordt openbaar gemaakt. Bovendien maakt Iran deel uit van de weinige landen waar minderjarigen, zelfs op twaalfjarige leeftijd worden gedood door een vuurpeloton.
Heden ten dage beweert Iran dat zij niet langer jeugdige mensen terechtstellen ,wat alleen kan omdat de betreffende minderjarige wordt vastgehouden in de gevangenis tot hij meerderjarig is geworden ,zodat hij kan worden terecht gesteld als een volwassene. Iran blijft doorgaan met ophangen van  talrijke mensen in het openbaar waarbij zelfs driejarige kinderen worden opgemerkt als toeschouwers.
Het is ook van belang om er op te wijzen dat de aangeklaagden zelden gebruik kunnen maken van een strafpleiter tijdens rechtszaken die slechts enkele minuten duren ,zonder juri of bewijsgronden, terwijl de  rechters grotendeels alleen bekend zijn met het islamitische recht .zodat ieder vonnis uitgesproken in naam van de Islamitische republiek onwettig is volgens het internationale recht.
Iran blijft een van de weinige landen die mannen en vrouwen laten stenigen op grond van overspel. Er zijn op dit ogenblik twaalf mensen  in Iran die wachten op deze gruwelijke en krankzinnige vorm van terechtstelling. Tot nog toe zijn misschien 20 mensen  gestenigd in Iran, merendeels jonge vrouwen. Overspeligen  worden gebonden en tot borst of middel begraven en worden langzaam dood gestenigd ,wat vele uren kan duren. Tegenwoordig wordt in het geheim gestenigd om krachtige internationale veroordelingen te voorkomen.
Help ons om de terechtstellingen in Iran te beeindigen door dit verzoek te tekenen.

Door Shadi Paveh en Shabnam Assadolahi – 14 februari 2014