Mensenrechtenactivisten in Ahwaz (zuid Iran) hebben een lijst opgesteld van tientallen Arabische politieke gevangenen, gevangenen van de veiligheidsdienst, en gevangen culturele activisten en die verstuurd naar internationale mensenrechtenorganisaties en andere activisten. De lijst toont de slechte fysieke en psychische omstandigheden aan waaronder deze mensen verblijven in de gevangenissen van de Islamitische Republiek.

De kritieke situatie in de Iraanse gevangenissen inzake de hygiënische medische behandeling voor zieke gevangenen, mishandeling door gevangenisbewakers, veel te grote aantallen gevangenen op plekken die qua grootte en outillage beneden de norm zijn, gevangenen onwetend houden van de buitenwereld door het niet verstrekken van nieuws via radio, TV, kranten, of ze niet hun wekelijkse telefoongesprekken toestaan, evenals vele andere zaken, tonen aan dat er veel onheil bestaat waar de wereld geen weet van heeft.
De onderstaande lijst is gepubliceerd om deze situatie te verduidelijken:

  1. Fahimeh Esmaeeli, een 33-jarige onderwijzeres van de basisschool werd, samen met haar man Ali Motiri, op 28 november 2005 gearresteerd toen ze acht maanden zwanger was. Hun dochter Salma werd een maand later geboren. De gevangenis autoriteiten stelden drie voorwaarden voor haar vrijlating: 300.000.000 toman borgtocht, echtscheiding en het wijzigen van de naam van hun dochter, die niet religieus en Arabisch is, in een andere naam. Fahimeh weigerde die voorwaarden en kreeg dus een gevangenisstraf  van 15 jaar. Haar echtgenoot Ali accepteerde onder zware martelingen en doordat hij onder hoge druk stond wegens de hechtenis van zijn vrouw en dochter de beschuldigingen die tegen waren ingebracht, wat ertoe leidde dat hij op 19 december 2006 werd geëxecuteerd. Fahimeh werd verbannen naar de Yasooj gevangenis (zuidwest Iran) en Salma, die nu zeven is, heeft al die tijd zonder ouders doorgebracht.
  2. Yousof Seilani, bijna 50, was niet politiek of cultureel actief en werd alleen maar gearresteerd omdat hij familie is van een vroegere activist die nu in Londen woont. Alle inspanningen van familie en juristen waren zinloos.
  3. Hani Bawi, student en cultureel activist uit de stad Ahwaz werd op 11 augustus 2005 gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraf en verbanning naar Yazd op beschuldiging van ‘handelen tegen de nationale veiligheid’. Zijn gevangenisstraf had een jaar geleden beëindigd moeten zijn, maar de rechter heeft geen opdracht gegeven voor zijn invrijheidstelling.

Volgens berichten heeft de MOIS de rechtbank gelast zijn vrijlating te voorkomen. (Kurdpa New Agency – 6 april 2014)