Van de advocate Giti Pourfazel hoorden wij het nieuws over de gevangenisstraf voor 15 Bahaiis. De rechter die de zaak bij de revolutionaire rechtbank in Shiraz behandelde, veroordeelde hierbij 4 vrouwen tot 1,5 jaar gevangenisstraf en 5 jaar voorwaardelijk. Van de 11 andere personen kregen er vier 4,5 jaar op beschuldiging van activiteiten tegen de nationale veiligheid, de rest kreeg elk 20 maanden gevangenis.

Giti Pourfazel wees erop dat “de vonnissen in deze zaak door mijn collega zijn gelezen”. Ze zei dat ze zeker binnen de wettelijke termijn tegen het vonnis van de rechtbank in beroep zal gaan en dat ze hoopt dat de rechter die de zaak dan behandelt de uitspraak zal herroepen. (Harana – 18 juli 2014)