Tijdens de laatste negen dagen zijn ten minste 43 gevangenen waaronder twee vrouwen en een jonge overtreder van de wet,opgehangen in Iran.

De toename van terechtstellingen zijn een gevolg van twee ontwikkelingen die goed kunnen leiden tot woedeuitingen tegen het bewind:ten eerste dat het bewind van Iran niet in staat is geweest om tijdens de besprekeingen over de kernkracht te komen tot een afdoende overeenkomst en ten tweede het feit dat de broodprijs meer dan dertig procent is toegenomen,dit gaat over het belangrijkste voedsel van de grote meerderheid van het Iraanse volk.

Het merendeel van de 43 terechtstellingen tussen 24 November en 2 December 2014 zijn in het geheim uitgevoerd zonder dat de overheid er kennis van heeft gegeven.

Op 2 December 2014 werden 11 gevangenen terechtgesteld in de Gesel Hesar gevangenis in de stad Karaj.Een van de terechtgestelden was een vrouw getrouwd met een eveneens terechtgestelde Afghaanse burger.Dit was de vijfde rij van doodstraffen in de laatste weken in deze gevangenis.

In afdeling 2 van de gevangenis begonnen vele gevangenen een hongerstaking op 1 December om hun afkeuring te uiten van de talrijke terechtstellingen en de dood van hun medegevangenen.De baas van de gevangenis dreigde dat als zij door zouden gaan met hun betuiging van afkeer,hij nog 200 mensen zou ter dood brengen.

Op de zelfde dag 2 December werden vier gevangenen ,onder wie een vrouw,in de hoofdgevangenis in de stad Orunieh en drie andere gevangenen in Bander Abbas ter dood gebracht.

Op 28 November werden 2 gevangenen ter dood gebracht in de steden Ardabiel en Qom.

27 November werden drie gevangenen in het openbaar ter dood gebracht in de steden Mashhad en Jaghtai.De gevagene in Jaghtai in de provincie Khorasan was een 20 jaar oude jonge man die werd ter dood gebracht ondanks het feit dat hij begenadigd was door de verwanten van het vermoorde slachtoffer.

Op Woensdag 26 November werden vijf gevangenen samen ter dood gebracht in de Karaj Gohardashtgevangenis,twee gevangenen ,met inbegrip van een 23 jarige in Qazwin gevangenis en een andere gevangene in de Sari gevangenis.

Op 25 November werden tien gevangenen gezamenlijk opgehangen  in de Karaj Ghesel Hesar gevangenis.

Op de zelfde dag hebben beulen Rahim Nourallah-Zadeh opgehangen, een jonge gevangene die nog maar veertien jaar oud was toen hij werd gevangen gezet in de Tabriz gevangenis. Ten minste vier andere jeugdige door de overheid verdachte overtreders van de wetten,werden de laatste maanden  ter dood gebracht in deze gevangenis. Fardin Jafarian, Ahad Akbari, Behnam Hakim Khani en Mohsen Moghadam,waren allemaal jonger dan achttien jaar toen zij in hechtenis werden gebracht

Op 24 November werd een gevangene gedood in de hoofdgevangenis van Kashan.

Bovendien hebben in de derde week van November in de stad Cheram in de provincie Kohgilouye en Boyerahmad  ambtenaren van de staatsveiligheidsdienst vier mensen gegeseld..

Zwijgen en niets doen door de ïnternationale gemeenschap ten aanzien van onmenselijke straffen en willekeurige massamoorden in Iran ,hebben de heersende priesterklasse in Iran bemoedigd om door te gaan met de schending van mensenrechten.

Dit bewind moet uit de gemeenschap der volkeren worden gestoten wegens zijn misdaden tegen de rechten van de mens,en zijn misdaden moeten geboekstaafd worden en gebracht voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Volkeren en zijn leiders moeten voor het gerecht worden gebragt.