23 december 2014-Bemoedigend succes voor de wereldwijde campagne tegen de doodstraf: steeds meer landen zijn bereid om voor eens en altijd een eind te maken aan de doodstraf.

Een record aantal landen stemde op 18 december voor een belangrijke resolutie van de Algemene Vergadering van de VN, waarin wordt opgeroepen tot een moratorium op executies en op lange termijn voor het wereldwijd afschaffen van de doodstraf.

117 van de 193 lidstaten van de VN stemden in de plenaire zitting van de Algemene Vergadering van de VN in New York voor de resolutie, terwijl 38 tegen stemden en 34 zich van stemming onthielden.

Sinds 2007 zijn vijf resoluties, waarin wordt opgeroepen tot een wereldwijd moratorium op de doodstraf, aangenomen door de Algemene Vergadering van de VN, waarbij het aantal steunbetuigingen steeds toeneemt. Bij de laatste stemming in december 2012 stemden 111 landen voor en 41 tegen, terwijl 34 zich van stemming onthielden.

Van de stemming van dit jaar gaat het belangrijke signaal uit dat steeds meer landen bereid zijn om stappen te ondernemen om voor eens en altijd een eind te maken aan de doodstraf.  In vergelijking met de stemming van 2012 hebben nog zes andere landen de huidige resolutie gesteund. De nieuwe voorstemmers waren Equatoriaal-Guinea, Eritrea, de Fiji-eilanden, Niger en Suriname. Andere positieve signalen zijn dat Bahrein, Myanmar, Tonga en Oeganda in plaats van tegen te stemmen zich van stemming onthielden.

“Dit resultaat is ook een wake-up call voor de 38 landen die nog tegen de resolutie hebben gestemd. Ze staan steeds meer geïsoleerd in hun steun aan deze vreselijke straf. De doodstraf dient geen enkel legitiem doel en is een smet op de mensenrechten van deze landen “, aldus Amnesty International.

Amnesty International heeft alle landen, die de doodstraf nog steeds handhaven, opgeroepen om omgaand een moratorium af te kondigen op executies, alle doodvonnissen om te zetten en de doodstraf volledig af te schaffen.

Hoewel de resoluties van de Algemene Vergadering van de VN niet juridisch bindend zijn, zijn ze van belangrijke moreel en politiek gewicht. De EU vertegenwoordiger buitenlands beleid, Federica Mogherini, omschreef de goedkeuring van de resolutie als een bemoedigend succes in de wereldwijde campagne tegen de doodstraf.

Toen de VN in 1945 werd opgericht hadden slechts acht van de 51 lidstaten van de Verenigde Naties de doodstraf afgeschaft. Tot op heden hebben 95 van de 193 lidstaten de doodstraf afgeschaft voor alle misdrijven, en in totaal 137 landen wordt de doodstraf bij wet en in de praktijk niet meer toegepast.