18 januari 2015 -Mensenrechtenactivisten waarschuwen: 3.000 Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty in Irak worden bedreigd met terreuraanslagen. Als fervente tegenstanders van extremisme en fanatisme lopen ze het risico aangevallen te worden door extremistische terroristische groeperingen. Ze hebben bescherming nodig van de internationale gemeenschap.

Op 11 januari vond in het noorden van Parijs een bijeenkomst plaats onder het motto: “2015: samen voor verdraagzaamheid en democratie – tegen religieus extremisme”, waaraan mensenrechtenactivisten, parlementariërs, vertegenwoordigers van verschillende religieuze gemeenschappen en Iraanse ballingen uit verschillende landen deelnamen.

De deelnemers herdachten de slachtoffers van de terreuraanslagen in Parijs en keerden zich tegen extremisme, fanatisme en het misbruik van religie voor geweld en terreur. Vertegenwoordigers van moslimgemeenschappen noemden degenen die voorstander zijn van geweld onder de vlag van de islam de ergste vijanden van de islam.

In toespraken werd erop gewezen dat de fundamentalistische dictatuur in Iran, die al meer dan 30 jaar een barbaars schrikbewind uitoefent, de drijvende kracht is achter de extremistische terroristische groeperingen die uit naam van de islam in verschillende landen gewelddadigheden plegen. De politieke en ideologische ruggengraat van extremisme onder de vlag van de islam, aldus de sprekers, is het regime in Teheran – of dat nu in Irak, Syrië, Jemen, Afghanistan of in Frankrijk plaatsvindt. Zij herinnerden er ook aan dat het de Iraanse dictator Khomeini was, die in zijn oproep tot moord op de Britse auteur Salman Rushdie de basis heeft gelegd voor gewelddadigheden tegen journalisten en schrijvers.

Mensenrechtenactivisten vroegen tijdens de bijeenkomst de aandacht voor de benarde situatie van zo’n 3.000 Iraanse politieke vluchtelingen, die in Camp Liberty in Irak worden vastgehouden. Als fervente tegenstanders van extremisme en fanatisme lopen ze het risico te worden aangevallen door extremistische terroristische groeperingen, die in Irak opereren in opdracht van het regime in Teheran. Door militair geweld en terreuraanslagen zijn er in Irak al 116 Iraanse vluchtelingen omgekomen. Gezien de bijzonder dreigende situatie waarin deze Iraanse ballingen verkeren is internationale bescherming van Camp Liberty dringend nodig.

Onder de sprekers was ook Rama Yade (foto), voormalig staatssecretaris voor mensenrechtenkwesties bij het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze verklaarde dat het Iraanse regime de bron is van het religieus fundamentalisme, dat heeft bijgedragen tot de opkomst van de terroristen van de IS-groep en heeft geleid tot het bloedbad in Parijs. Zij veroordeelde de barbaarse terreuraanslagen in Parijs als het werk van “psychopaten en extremisten” en zei dat het Westen in de omgang met het Iraanse regime geen compromissen moet aangaan. In haar presentatie zei ze onder meer:

“Het jaar 2014 werd gekenmerkt door de opkomst van de IS-terreur in het Midden-Oosten, waardoor na de hoop van de Arabische Lente opnieuw de vlam in de pan is geslagen. De misdaden van de IS-groep zijn ontelbaar: vernietiging van hele bevolkingsgroepen, ontvoeringen en verkrachting van vrouwen.

Frankrijk wordt daardoor getroffen, niet alleen omdat het militair betrokken bij de internationale coalitie, maar ook omdat er in de gelederen van de IS veel Franse jongeren zitten, het grootste Europese contingent onder de jihadisten.

De terroristen die deze week in Parijs hebben toegeslagen, hebben verklaard dat zij tot de IS behoren. Dit is een belangrijke factor van wat er nu in Frankrijk gebeurt. Nooit eerder had de situatie in het Midden-Oosten zoveel invloed op het lot van de Franse natie.”

Rama Yade had scherpe kritiek op het feit dat het Westen ervoor gezorgd heeft dat Iran en Syrië bondgenoten tegen IS zijn geworden, en noemde dat een “gevaarlijk spel met vuur”. De gevolgen van deze beslissing zijn “ernstig, gevaarlijk en nu al zichtbaar.”

Ze voegde eraan toe: “We moeten met Iran onder geen beding compromissen aangaan. Iran is sinds 1979 de bron van religieus fundamentalisme. Via diplomatieke allianties heeft dit land bijgedragen aan de huidige instabiliteit in het Midden-Oosten. En het is een ernstige vergissing te geloven dat dit een mogendheid zou zijn die de islamitische staat kan vernietigen.

We moeten nu degenen ondersteunen die strijden voor een democratische en tolerante islam. Want de misdaden die nu plaatsvinden zijn niet het werk van moslims, maar van psychopaten en extremisten die deze religie vervuilen. Geloof is niet moord, geloof is niet martelen, geloof is niet afslachten en niet executeren. Geloof is tolerantie, nederigheid, vroomheid, vrede. ”

De voormalige staatssecretaris riep de Iraanse ballingen in Camp Liberty op om hun inspanningen voor de vrijheid voort te zetten, en voegde eraan toe: “De mensen in Camp Liberty hebben de wreedheden van het Iraanse regime ondervonden. Vooral de vrouwen hebben hun moed bewezen. Zij verzetten zich tegen de middeleeuwse wetten. Zij verzetten zich tegen de seksistische wetten van de Iraanse theocratie, die de islam misbruikt om een dictatuur te vestigen in plaats van de boodschap van tolerantie van de islam te verspreiden.

Veel moslims herkennen zich niet in deze wetten. Ze komen uit families die de islam op waarde schatten, uit families waar ze geleerd hebben dat de islam een religie van vrede is en niet met fundamentalisme of zelfs terrorisme kan worden gelijkgesteld.

De beproeving die Frankrijk op het moment doormaakt is pijnlijk. Maar één ding is zeker: niets zal ooit nog hetzelfde zijn. En ik hoop van harte dat veel Fransen degenen die vechten voor een democratische en tolerante islam zullen ondersteunen.”

Andere deelnemers aan de bijeenkomst waren:

• Ahmed Ghozali, voormalig premier van Algerije

• Anissa Boumedienne, islamkenner, juriste en voormalig First Lady van Algerije

• Jacques Gaillot, progressieve bisschop uit Frankrijk

• Meroun Khalil, leider van de moskee van Evry

• Parlementariërs uit verschillende Europese landen, waaronder Dominique Lefebvre uit Frankrijk, senator Antonio Razzi uit Italië, Edidijus Vareikisaus uit Litouwen, Senator Kees de Lange uit Nederland, Peter Mathews uit Ierland en Stanislav Polčák van het Europees Parlement.