24 februari 2015 Mensenrechtendeskundigen: “In Camp Liberty moeten 907 personen, waarvan 245 vrouwen, dringend  medisch behandeld worden. Van hen wachten er 117 al sinds 2012 op medische zorg. De medische blokkade heeft al meer dan 20 mensen het leven gekost ..

Op initiatief van mensenrechtenorganisaties en parlementariërs heeft op 20 februari in het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Genève een conferentie plaatsgevonden over “Het recht op medische zorg”, die betrekking had op de benarde situatie van de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty in Irak. Een van de mensenrechtenorganisaties die zich bij de VN inzetten voor de Iraanse ballingen in Camp Liberty is France Libertés, de stichting van de voormalige Franse first lady Danielle Mitterrand.

In het mensonwaardige interneringskamp Camp Liberty in de buurt van Bagdad worden ongeveer 3.000 Iraanse asielzoekers vastgehouden. Ze zijn het slachtoffer van ernstige repressie en afmattende mensenrechtenschendingen. De onderdrukking van de Iraanse ballingen door het Iraakse leger omvat een onmenselijke medische blokkade, die steeds meer doden kost.

In Genève deden gerenommeerde experts in mensenrechten en internationaal recht een beroep op de VN om effectieve maatregelen te nemen voor de bescherming van de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty. Sprekers op de conferentie riepen de regering van Irak op om hun verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht na te leven en de medische blokkade onmiddellijk te beëindigen, zodat alle patiënten daar de benodigde medische zorg krijgen. In het kamp moeten de humanitaire normen en de mensenrechten worden gerespecteerd. Camp Liberty moet de status krijgen van een VN-vluchtelingenkamp.

Bij de deelnemers van de bijeenkomst waren:

• Prof. Alfred Zayas, speciale VN-rapporteur inzake de bevordering van een democratische en rechtvaardige internationale orde

• Pierre Galand, voorzitter van de Wereldorganisatie tegen foltering – Europa (OMCT – Europa) en voorzitter van de Europese Humanistische Federatie (EHF)

• Gianfranco Fattorini, voormalig bestuurslid van de beweging tegen racisme en voor vriendschap tussen de volkeren MRAP

• Eric Voruz, lid van het Zwitserse Federale Parlement en de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

• Jean-Charles Rielle en Christiane Perregaux, lokale Geneefse politici

 

Mensenrechtendeskundige Gianfranco Fattorini verklaarde over de situatie in Camp Liberty onder meer:

“In Camp Liberty wonen duizenden Iraanse asielzoekers. Zij verblijven al vele jaren in Irak en zijn herhaaldelijk aangevallen door Iraakse troepen die hen eigenlijk zouden moeten beschermen. Bij deze aanvallen werden tientallen mensen gedood en honderden gewond. Dikwijls wordt hen toegang tot medische behandeling en medicijnen geweigerd.

Deze vluchtelingen woonden vroeger in Ashraf, ten noordoosten van Bagdad. Sinds het moment waarop de Amerikaanse troepen zich terugtrokken uit Irak en het Iraakse leger de controle overnam, hebben die er alles aan gedaan om de asielzoekers uit Ashraf te verdrijven. Ze werden gedwongen te verhuizen naar Camp Liberty, in de buurt van de luchthaven van Bagdad.

Sindsdien zijn deze vluchtelingen het slachtoffer van een blokkade die is opgelegd door het Iraakse leger. De mensen in Camp Liberty hebben geen toegang tot medische zorg en medicijnen, hetgeen hen toekomt volgens het internationaal humanitair recht.

In Camp Liberty moeten 907 personen, waarvan 245 vrouwen, dringend  medisch behandeld worden. Van hen wachten er 117 al sinds 2012 op medische zorg. De medische blokkade heeft al meer dan 20 mensen het leven gekost