3 mei- Europarlementsleden doen een beroep op de Europese Unie om de vervolging van christelijke en andere religieuze gemeenschappen met prioriteit aan te pakken.

Het Europees Parlement heeft met 578 stemmen voor, 31 stemmen tegen en 34 onthoudingen op 30 april 2015  in Straatsburg een resolutie aangenomen met als titel “De vervolging van christenen over de hele wereld en het verband met de moord op studenten in Kenia door de terroristische groepering Al-Shabab”.

Begin april hebben in Kenia Al-Shabaab-milities een terroristische aanval gepleegd op de universiteit van Garissa. Bij deze zwaarste aanslag in Kenia sinds jaren hebben minstens 170 personen het leven verloren; ongeveer 80 raakten gewond. Volgens getuigen hadden de aanvallers doelbewust de christelijke studenten als slachtoffer gekozen. Het Europees Parlement veroordeelt in de resolutie de terroristische aanslag krachtig, evenals “alle schendingen van de mensenrechten, in het bijzonder het doden van mensen vanwege hun geloof of etnische afkomst”.

Vervolging van christenen in Iran: Ebrahim Firouzi (foto) werd volgens rapporten van mensenrechtenactivisten in april 2015 tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld. De voormalige moslim, die zich tot het christendom heeft bekeerd, werd gestraft omdat hij gebruik maakte van zijn recht op vrijheid van godsdienst. Hij zat al sinds 2013 in de gevangenis en wordt momenteel samen met andere christenen vastgehouden in de Rajai-Shahr gevangenis in de stad Karaj (ten westen van Teheran).

Het Europees Parlement wijst erop dat godsdienstvrijheid een fundamenteel recht is, en veroordeelt krachtig iedere daad van geweld of discriminatie op grond van godsdienst, met inbegrip van de recente aanvallen op christelijke gemeenschappen in verschillende landen.

In de resolutie staat verder: “Het Europees Parlement geeft uiting aan zijn diepe bezorgdheid over het misbruik van religie door hen die in verschillende delen van de wereld terreuraanslagen plegen, en is zeer bezorgd dat de anti-christelijke incidenten van intolerantie, repressie en geweld zich ophopen, met name in bepaalde delen van de Arabische wereld; het Europees Parlement veroordeelt het gebruik van religie als instrument bij verschillende conflicten en de toename van aanslagen die op kerken over de hele wereld worden gepleegd.”

In hun resolutie doen de parlementariërs nadrukkelijk een beroep op de organisaties van de Europese Unie om het vervolgen van christelijke en andere religieuze gemeenschappen met prioriteit aan te pakken.

Vervolging van christenen in Iran neemt toe

Volgens de in januari 2015 gepubliceerde World Watch List van de christelijke hulporganisatie Open Doors, is de vervolging van christenen in Iran blijven toenemen. In de jaarlijks gepubliceerde index worden de landen vermeld, waar de christenen het ergst worden vervolgd. Iran, dat in de Index van 2014 nog de 9de positie innam, is als gevolg van de verslechtering van de situatie van de christenen daar opgeschoven naar de 7e plaats.

In tegenstelling tot in landen als Syrië of Nigeria gaat het vervolgen hier uit van het regime zelf. Onder leiding van de president van het regime Rouhani krijgen christenen er vaker dan vroeger gevangenisstraf opgelegd of  worden er ernstige beschuldigingen tegen hen uitgebracht. De snel groeiende groep voormalige moslims die zich bekeerd hebben tot het christendom wordt vooral hierdoor getroffen.

De christenen zijn in Iran het slachtoffer van systematische vervolging. Daarbij horen willekeurige arrestaties, strenge beperkingen op religieuze diensten in de lokale taal Farsi, een verbod op de verspreiding van Bijbels en christelijke literatuur, intimidatie en represailles. Door het vervolgen van religieuze minderheden handelt het regime in Teheran in strijd met het recht op godsdienstvrijheid. Iran heeft zich hiertoe verplicht door het ondertekenen van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten