30 mei 2015 -Christoph Strässer: “De berichten van mevrouw Abedini over de slechte gezondheid van haar man, de predikant Saeed Abedini, die tot acht jaar gevangenisstraf is veroordeeld, vervullen mij met grote zorg De dringend noodzakelijke medische behandeling wordt hem nog steeds geweigerd.”

Naghmeh Abedini, de echtgenote van de in Iran gevangen zittende predikant Saeed Abedini, doet  een beroep op de Europese regeringen om zich in te zetten voor de vrijlating van haar man.

Christoph Strässer, in het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Bondsregering de gevolmachtigde voor de mensenrechten, heeft na een ontmoeting Naghmeh Abedini, de vrouw van de sinds 2012 in Iran gevangen zittende predikant Saeed Abedini, Iran gevraagd om diens veroordeling onmiddellijk op te heffen – evenals die van alle anderen die alleen vanwege hun religieuze overtuiging gedetineerd zijn.

De 38-jariger Naghmeh Abedini woont met haar twee kinderen in de Verenigde Staten en was in mei in Duitsland om aandacht te vragen voor het lot van haar man. Deze heeft door mishandeling inwendige kwetsuren opgelopen, maar de autoriteiten weigeren hem medische hulp. “Ik ken veel gezinnen in Iran met geïnterneerde familieleden,” zei Naghmeh Abedini. In Iran hoef je geen misdaad gepleegd te hebben om in de gevangenis te belanden. Het is al genoeg als je een ​​ander geloof hebt of een afwijkende politieke mening verkondigt.

De in Iran geboren Saeed Abedini (foto) bekeerde zich in 2000 tot het christendom en emigreerde in 2004 met zijn vrouw naar de Verenigde Staten. Hij ging regelmatig terug naar zijn vaderland om zich bezig te houden met sociale projecten. In het najaar van 2012 werd Abedini gearresteerd en begin 2013 werd hij veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. In de motivering van het vonnis heette het dat hij een bedreiging voor de veiligheid van Iran vormde, omdat hij christelijke bijeenkomsten had georganiseerd. Hij is geïnterneerd in de Rajai Shahr gevangenis in Karaj, zo’n 20 kilometer ten noordwesten van de Iraanse hoofdstad Teheran.

In het persbericht van 22-05-2015 van de gevolmachtigde voor de mensenrechten van de Bondsregering staat onder meer:

“De berichten van mevrouw Abedini over de slechte gezondheid van haar man, de predikant Saeed Abedini, die tot acht jaar gevangenisstraf is veroordeeld, vervullen mij met grote zorg De dringend noodzakelijke medische behandeling wordt hem nog steeds geweigerd.

Ik verzoek Iran om de veroordeling van pastor Abedini onmiddellijk te vernietigen – evenals die van alle anderen die alleen vanwege hun religieuze overtuiging gedetineerd zijn. Ik doe een beroep op alle verantwoordelijke partijen in Iran, hem tot zijn vrijlating de dringend noodzakelijke medische behandeling, ook buiten de gevangenis, te verlenen.

Een menswaardige en respectvolle behandeling van gevangenen is een humanitaire verplichting!”

Achtergrond:

In Iran bestaat er slechts in beperkte mate vrijheid van godsdienst. “Religieuze minderheden” (christenen, joden, Zoroastriërs), als bedoeld in artikel 13 van de Iraanse grondwet, mogen hun geloof in Iran relatief vrij uitoefenen. Elke missionaire activiteit is echter verboden, en kan resulteren in een veroordeling wegens “mohareb” (oorlog tegen God) en dus de doodstraf. Ook christelijke bekeerlingen worden blootgesteld aan repressie. Ze kunnen van afvalligheid beschuldigd worden, wat kan leiden tot sancties, waaronder de doodstraf.

Pastor Saeed Abedini, die zowel de Iraanse als de Amerikaanse nationaliteit heeft, bekeerde zich in 2000 van de islam tot het christendom. Sinds 2006 woont hij in de Verenigde Staten. Op 26 september 2012 werd Abedini door de Iraanse veiligheidsdienst gearresteerd tijdens een bezoek aan Iran en hij werd op 27 januari 2013 veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf wegens het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Hij werd vooral beschuldigd wegens zijn eerdere steun bij het oprichten van huiskerken. Pastor Abedini is sinds 2004 getrouwd met Naghmeh Panahi-Abedini en heeft twee kinderen.