5 juni 2015-Gérard Deprez, voorzitter van de Vrienden van een Vrij Iran in het Europees Parlement, is door het Iraanse regime van Buitenlandse Zaken aangevallen over de harde kritiek op het regime, waarin onder meer wordt opgeroepen om een eind te maken aan executies en het onderdrukken van vrouwen.

Hij zei: “Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Iraanse Islamitische Republiek heeft een communiqué afgegeven waarin ik word aangevallen en waarin ze weerleggen dat er zoiets bestaat als een verklaring over de verslechterende mensenrechtensituatie in Iran alsmede de steun van Europarlementariërs hiervoor.

“In tegenstelling tot de insinuaties, verspreid door het Iraanse officiële persagentschap IRNA,  bevestig ik op de meest formele wijze dat de gezamenlijke verklaring authentiek is en door meer dan 200 leden uit alle politieke groeperingen, die alle EU-lidstaten vertegenwoordigen, werd ondertekend.

“Ik wil graag aandringen op het volgende: deze verklaring is niet bedoeld als kritiek op het Iraanse volk, maar op het regime, omdat het de fundamentele mensenrechten niet respecteert.

“We zijn gekozen politici en we bekommeren ons in Europa om onze democratische waarden. Wat voor ons belangrijk is, is dat het volk van Iran dezelfde vrijheden heeft die we hier hebben.

“We dringen er dan ook op aan om het democratische plan van mevrouw Maryam Rajavi te steunen, waarin gepleit wordt voor een democratische pluralistische republiek gebaseerd op algemeen kiesrecht, vrijheid van meningsuiting, afschaffing van foltering en doodstraf, scheiding van kerk en staat, een niet-nucleair Iran, een onafhankelijk rechtssysteem, rechten van minderheden, vreedzame coëxistentie in de regio, gendergelijkheid en het nakomen van de verplichtingen volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

“In plaats van ons initiatief in diskrediet te brengen, maakt het Iraanse officiële persagentschap zichzelf ongeloofwaardig door verwarrende informatie en propaganda.”