15 juni 2015 – Bij een massale bijeenkomst in Parijs heeft Ad Melkert, voormalig. hoofd van de hulpmissie van de Verenigde Naties in Irak en Speciale Vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN, de aandacht gevestigd op de levensgevaarlijke situatie, waarin de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty in Irak zich bevinden. Hij deed een beroep op de internationale gemeenschap om de vluchtelingen met spoed te helpen.

Ad Melkert (foto) was gedurende twee jaar hoofd van de hulpmissie van de Verenigde Naties in Irak en Speciale Vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN. Hij was op 13 juni in Parijs een van de sprekers op een massale bijeenkomst voor democratie en mensenrechten in Iran en voor de bescherming van Iraanse asielzoekers. Tienduizenden, vooral Iraanse ballingen uit heel Europa, Amerika, Canada en het Midden-Oosten, waren in Parijs samengekomen om een duidelijke boodschap af te geven over mensenrechten en de bescherming van vluchtelingen. Mensenrechtenactivisten, parlementariërs, politici buitenlands beleid en security experts vertelden over de benarde situatie van de meer dan 2.500 Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty in Irak en riepen op tot internationale bescherming en hulp voor de Iraanse ballingen.
Ad Melkert is betrokken bij de internationale campagne voor hulp aan de Iraanse vluchtelingen in Irak. In Parijs sprak hij met grote bezorgdheid over de gevaren waaraan de in Camp Liberty, in de buurt van Bagdad, geïnterneerde Iraanse ballingen zijn blootgesteld: “De situatie in Irak is nog chaotischer geworden. Het is moeilijker geworden om het land te regeren, en onzeker of het tot een nationale eenheid zal komen waardoor een betere toekomst mogelijk zal zijn. Het gebied dat gedomineerd wordt door onrust en chaos is groter dan ooit.”

De vroegere VN-gezant herinnerde aan de moord op meer dan 100 Iraanse ballingen in Irak bij eerdere aanslagen: “Na deze gruweldaden hebben wij van de Verenigde Naties geprobeerd de Iraakse regering ertoe te bewegen een onpartijdig onderzoek te laten houden naar de incidenten, een onderzoek naar wie ervoor verantwoordelijk was en hoe de Iraanse ballingen in de toekomst beschermd zouden kunnen worden. Maar we kregen geen steun daarvoor.”

Op de bijeenkomst in Parijs werd door middel van lezingen, exposities en informatiestands geïnformeerd over de mensenrechtenschendingen in Iran en de noodsituatie van de Iraanse vluchtelingen in Irak.

Zonder twijfel, aldus Ad Melkert, oefent het Iraanse regime druk uit op de regering van Irak om de Iraanse ballingen in Camp Liberty vast te houden. De wreedheden jegens de Iraanse vluchtelingen toen  die nog in de nederzetting Ashraf woonden konden niet gepleegd  worden zonder hulp van het regime in Teheran. De huidige situatie is hoogst onzeker: “Ik had verwacht dat door het aantreden van de nieuwe regering van premier al-Abadi er voor Camp Liberty enige ontspanning zou ontstaan en dat  er constructief aan een oplossing gewerkt kon worden. Helaas, tot dusver kan ik geen significante verandering ontdekken.”

De voormalige speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN benadrukte dat de situatie van de vluchtelingen in Camp Liberty beschouwd moet worden als een humanitaire tragedie, en wees op de medische blokkade, die het leven van de Iraanse ballingen ondraaglijk zwaar maakt en hen aan vele gevaren blootstelt.

Tienduizenden, waaronder veel Iraanse ballingen, kwamen in Parijs op 13 juni bijeen om een duidelijke boodschap af te geven voor mensenrechten en democratie in Iran, en voor de bescherming van vluchtelingen.
Met verwijzing naar de dreiging van gewelddadige aanvallen op de asielzoekers in Camp Liberty waarschuwde Ad Melkert voor een op ieder moment mogelijke escalatie. Daarom  is het noodzakelijk dat de internationale gemeenschap zich met spoed inspant om een oplossing te vinden voor de vluchtelingen in dit kamp.
Hij heeft al talloze voorstellen voor een oplossing gedaan aan vele beleidsmakers in Irak, maar ook in Europa en Noord-Amerika. Ad Melkert: “Eerst en vooral is het noodzakelijk dat aan Camp Liberty de officiële status van vluchtelingenkamp wordt toegekend. Dit is belangrijk omdat in het geval van een officiële erkenning van die status internationale beschermingsmaatregelen mogelijk zijn. “De Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor Vluchtelingen zou hiernaar moeten handelen. Voor de bewoners van Camp Liberty moet de bijzondere zorg van de Verenigde Naties van toepassing zijn.
Enkele honderden vluchtelingen uit Camp Liberty, aldus Ad Melkert, hebben al asiel gevonden in Albanië en andere Europese landen. “Maar de overgrote meerderheid van de Iraanse ballingen verblijft nog steeds onder gevaarlijke omstandigheden in Camp Liberty. De vluchtelingenorganisatie van de VN moet in samenwerking met de VN-hulpmissie in Irak de inspanningen opvoeren om meer gastlanden te vinden voor deze asielzoekers.”