21 augustus 2015 – Nee tegen de doodstraf: oproep aan de internationale gemeenschap om effectieve maatregelen te nemen om de executies in Iran een halt toe te roepen.

In augustus hebben Iraanse ballingen en mensenrechtenactivisten in verschillende steden, waaronder Berlijn, Parijs en Stockholm, met wakes en demonstraties geprotesteerd  tegen het toenemende aantal executies en mensenrechtenschendingen in Iran. Ze riepen de internationale gemeenschap op om effectieve maatregelen te nemen om de executies in Iran een halt toe te roepen.

Sinds de president van het regime, Rohani , in functie is werden er volgens rapporten van mensenrechtenactivisten in Iran 1900 mensen geëxecuteerd.
Amnesty International heeft eind juli de aandacht gevestigd op de duizelingwekkende stijging van het aantal executies in Iran. De mensenrechtenorganisatie zei dat ze informatie hadden volgens welke in Iran tussen 1 januari en 15 juli 2015 totaal 694 mensen werden geëxecuteerd. Dit vormt een ongekende stijging van het aantal executies in het land en komt overeen met meer dan drie executies per dag. Amnesty International: “Het schokkende aantal executies in de eerste helft van het jaar tekent een somber beeld van een staatsapparaat dat op grote schaal opzettelijke, juridisch gesanctioneerde moorden pleegt”.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Zeid Ra’ad Al Hussein, toonde zich op 5 augustus verontrust over de terdoodveroordeling van de politieke gevangene Mohammad Ali Taheri: “Ik roep de Iraanse autoriteiten op om de aanklachten tegen Taheri te laten vallen en eis zijn onvoorwaardelijke vrijlating. Het feit dat een persoon ter dood veroordeeld wordt wegens het vreedzaam uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst is een absoluut schandaal – en een duidelijke schending van het internationaal humanitair recht “,

Ook de speciale rapporteur van de Verenigde Naties over de situatie van de mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed, hernieuwde in augustus zijn oproep aan het Iraanse regime om een moratorium op de doodstraf in te stellen en aan te tonen dat Iran voldoet aan zijn verplichting om het recht op leven en andere elementaire, door het internationale recht gewaarborgde vrijheden te respecteren en te beschermen.