22 september 2015 – De Iraanse ballingen in Camp Liberty bij Bagdad doen een ​​beroep op de internationale gemeenschap om hen te beschermen tegen gewelddadige aanvallen door extremistische milities. Mensenrechtenactivisten rapporteren over toenemende terreur van milities tegen de burgerbevolking in Irak.

Camp Liberty: Iraanse asielzoekers doen een beroep op de internationale gemeenschap om zicht in te zetten voor de bescherming van het kamp tegen extremistische milities.

Gezien de toename van het aantal aanvallen door extremistische milities in Irak hebben Iraanse asielzoekers in Camp Liberty bij Bagdad opnieuw een beroep gedaan op de VN en de Amerikaanse regering om hun morele en juridische verantwoordelijkheid voor de bescherming en de veiligheid van de bewoners van het kamp serieus te nemen. De VN en de Amerikaanse regering hebben zich eind 2011 in een intentieverklaring ertoe verplicht om de bescherming van de vluchtelingen in Camp Liberty te garanderen tot de laatste Iraanse balling naar een veilig land is vertrokken.

In Camp Liberty zijn meer dan 2500 Iraanse vluchtelingen, waaronder honderden vrouwen, geïnterneerd. De toenemende macht van terroristische milities in Irak betekent een levensgevaarlijke situatie voor de politieke vluchtelingen in Camp Liberty. Zij lopen het risico van  terreuraanslagen en moordpartijen, omdat zij zich resoluut keren tegen het islamitisch extremisme. Eerdere aanslagen van terroristische milities en huurlingen van het regime in Teheran hebben al geleid tot meer dan 100 doden en honderden gewonden onder de in Irak wonende Iraanse ballingen. De politieke vluchtelingen in Camp Liberty zijn door de VN-Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen (UNHCR) officieel als asielzoekers erkend. Dus ze kunnen volgens het internationaal recht aanspraak maken op bescherming, veiligheid en humanitaire hulp.

In Irak zijn er steeds meer extremistische milities die onder invloed van Iran staan en in opdracht van het regime in Teheran handelen. Zij hebben herhaaldelijk gedreigd om de weerloze Iraanse ballingen in Camp Liberty aan te vallen. Er valt te vrezen dat deze terroristische milities de huidige onrust in het land gebruiken om het kamp aan te vallen. De levens van de mensen in Camp Liberty staan op het spel.

Extremistische milities in Irak: terreur tegen de burgerbevolking

Ondertussen bericht de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch over aanvallen, veelal door sjiitische milities, op burgers in de Iraakse stad Tikrit, 180 kilometer ten noorden van Bagdad. De milities hebben doelbewust en zonder duidelijke militaire reden honderden civiele gebouwen vernietigd nadat de terroristische extremistische gewapende groepering IS zich uit het gebied had teruggetrokken. Meer dan 200 soennitische inwoners, ook kinderen, zijn ten zuiden van Tikrit ontvoerd. Van ten minste 160 ontvoerde personen ontbreekt elk spoor.

In de stad Tikrit zijn honderden huizen verwoest nadat de milities er binnen waren gemarcheerd. Er werd daar door militieleden ook massaal geplunderd. Andere getuigen vertelden dat sjiitische milities in Tikrit buitengerechtelijke executies hebben uitgevoerd.

“De Iraakse autoriteiten moeten de milities ter verantwoording roepen en straffen. De milities zijn volledig ongecontroleerd en vernietigen soennitische huizen en bedrijven zodra ze ISIS eenmaal hebben verdreven “, aldus Joe Stork, adjunct-directeur van de afdeling Midden-Oosten van Human Rights Watch. “Als militieleden het internationaal recht schenden en niet gestraft worden, ondermijnen ze de strijd tegen ISIS en brengen alle burgers in gevaar. Irak moet ervoor zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor hun misdaden rekenschap afleggen, ongeacht of het soennitische extremisten of sjiitische militieleden zijn.”