11 november 2015-De autoriteiten in Iran moeten ophouden met het arresteren, vervolgen en bedreigen van journalisten en online-activisten en een veilige omgeving verschaffen voor de vrijheid van meningsuiting, hebben mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties woensdag gezegd.

‘Door de toenemende intimidatie van journalisten kunnen ze niet meer ongehinderd hun werk doen in het land,’ zei Ahmed Shaheed, de Speciale Rapporteur van de VN inzake Iran. Hij merkte op dat soldaten van de Iraanse inlichtingen- en veiligheidsdienst recent een aantal journalisten hebben gearresteerd in wat een nieuwe campagne tegen de vrijheid van meningsuiting en de media lijkt te zijn.

Met name zorgwekkend is de arrestatie op 2 november van vijf journalisten door leden van de inlichtingeneenheid van de Revolutionaire Garde, zei Shaheed.

De journalisten werden volgens berichten van de Iraanse staatstelevisie en media vastgezet omdat ze deel zouden hebben uitgemaakt van een infiltratienetwerk en namens westerse regeringen zouden hebben getracht de publieke opinie te beïnvloeden en de Islamitische Republiek te ondermijnen. Naar verluidt zijn meer dan tien andere journalisten en socialemedia-activisten eveneens ontboden voor verhoor door de autoriteiten.

Iran behoort tot de landen waar een hoog aantal journalisten en sociale activisten vastzit, aldus een VN-verklaring. Volgens cijfers uit april 2015 zaten er minstens 45 gevangen vanwege hun vreedzame activiteiten.

‘De Iraanse regering moet mensen met kritische of afwijkende denkbeelden niet het zwijgen opleggen onder het mom van vage en ongefundeerde zorgen om de nationale veiligheid,’ zei Shaheed. Het Iraanse regime heeft als staatspartij het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten onderschreven en als zodanig internationale verplichtingen om het recht op vrije pers en toegang tot informatie te waarborgen, benadrukte hij.

‘Vrijheid van meningsuiting is essentieel om open, vrije en eerlijke politieke processen te garanderen. Democratische processen zijn onmogelijk als mediawerkers en activisten niet ongehinderd hun vitale rol kunnen spelen,’ zei David Kaye, de Speciale Rapporteur inzake de Vrijheid van Meningsuiting en Expressie.

De timing van de toename in het detineren en bedreigen van journalisten is met name zorgwekkend,’’ zei Kaye.

‘Publieke deelname aan verkiezingen is vrijwel onmogelijk als de media en burgersamenleving zo dikwijls worden getroffen door arrestaties en vervolging. Helaas is dit geen nieuw punt van zorg; soortgelijke zorgen werden vlak voor de verkiezingen in Iran in 2013 geuit door VN-experts ten aanzien van de arrestatie van journalisten,’ aldus Kaye.

De Iraanse autoriteiten moeten deze trend ombuigen en snel zorgen voor ‘een groter ruimte voor de vrije uitwisseling van ideeën in de aanloop naar verkiezingen’, voegde hij eraan toe.

De mensenrechtenexperts riepen het Iraanse regime dringend op alle journalisten vrij te laten die op arbitraire en onwettige gronden zijn opgepakt wegens de vreedzame uitoefening van hun fundamentele rechten.