Mejuffrouw Elham Pakru Miynado-ab, een Baha’i Iraanse, die studeert aan de Vrije Universiteit van Malard, is van het college verdreven.

Ze studeerde voor haar Masters-graad voor computer- en softwareprogrammeur.

De reden dat ze werd opgeroepen en werd verdreven van college was dat zij een is.

Nadat ze was opgeroepen door de veiligheidsdienst van het college, is haar ook toegang tot studie aan andere instituten ontzegd.

Het ontzeggen van educatie voor de  Baha’i gemeenschap voor een opleiding in Iran’s universiteit ontstond toen de Hoge Raad voor Culturele Revolutie op 25 februari 1991 een wetsvoorstel invoerde dat Baha’is verbood een opleiding te volgen of te werken voor de overheid.

Volgens artikel 3 van dit wetsvoorstel moeten Baha’is niet alleen belet worden zich in te schrijven aan een universiteit, maar als een individu in feite blijkt een Baha’i te zijn, nadat hij staat ingeschreven of tijdens zijn studie, moet hem de voorzetting van zijn studie ontzegd worden.

Ontzegging aan Baha’is is stelselmatig in Iran sinds de revolutie in 1979 en de controversiële “culturele revolutie” van het machtsapparaat.

(amadnews.com – 13 januari 2016)