29 januari 2016 – Een duidelijk signaal voor de mensenrechten: Stop de dictatuur en onderdrukking in Iran! NEE tegen de doodstraf! Weg met de executies en mensenrechtenschendingen! NEE tegen het  islamitisch extremisme! JA voor bescherming van minderheden en vluchtelingen!

Tijdens het bezoek aan Frankrijk van de president van het regime in Teheran, Hassan Rohani, hebben op 28 januari in Parijs duizenden mensen gedemonstreerd voor democratie en mensenrechten in Iran en voor de bescherming van de Iraanse vluchtelingen. Uit alle hoeken van Frankrijk en andere Europese landen waren Iraanse ballingen en mensenrechtenactivisten naar de grote manifestatie gekomen. Bij de betoging waren vertegenwoordigers van een groot aantal Europese mensenrechtengroeperingen, zowel als afgevaardigden van mensenrechten- en vrouwenrechtengroeperingen van Iraanse ballingen.

De in Parijs bijeengekomen Iraanse ballingen eisten luidkeels democratie in hun vaderland, het stoppen met de executies, vrijheid voor alle politieke gevangenen, godsdienstvrijheid en een eind aan de discriminatie van minderheden in Iran. Rohani is geen vertegenwoordiger van het Iraanse volk, maar vertegenwoordiger van een executie- en folterstaat.

De demonstranten deden een beroep op de internationale gemeenschap om effectieve internationale maatregelen tegen de mensenrechtenschendingen en de executies in Iran te nemen. Ze noemden het negeren van de mensenrechtenschendingen en de massa-executies met het oog op de nucleaire overeenkomst een appeasement politiek. De verbetering van de situatie van de mensenrechten in Iran moet de basis vormen voor verdere contacten met het regime in Teheran.

Vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties vestigden de aandacht erop dat het regime in Teheran tot de ergste mensenrechtenschenders ter wereld te blijft behoren. Op 26 januari heeft Amnesty International ernstige beschuldigingen tegen het regime in Teheran opgeworpen. De organisatie meldde dat in Iran tientallen personen,  die ten tijde van hun veroordeling nog geen 18 jaar waren, het risico lopen geëxecuteerd te worden. Iran is een van de weinige landen waar jeugdige delinquenten geëxecuteerd worden, hoewel dit volgens het internationaal recht verboden is. Amnesty: “Ondanks een gerechtelijke hervorming ligt Iran ver achter bij de rest van de wereld en handhaaft het land wetten die het mogelijk maken dat zelfs negenjarige meisjes en 15-jarige jongens ter dood veroordeeld tot kunnen worden”.

Bij de massademonstratie in Parijs hielden tal van mensenrechtenactivisten, Iran-deskundigen, parlementsleden en burgemeesters uit Frankrijk en andere landen een toespraak. Zij veroordeelden vooral de rampzalige situatie van de mensenrechten in Iran. Binnen de ambtstermijn van de president  van het regime, Rohani, die zich naar buiten toe gematigd opstelt,  zijn er volgens mensenrechtenactivisten tot nu toe al meer dan 2200 mensen geëxecuteerd.

Bij de sprekers in Parijs waren           :

• Rama Yade, voormalig Staatssecretaris voor mensenrechtenvraagstukken bij het

Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken

• Dr. Tahar Boumedra, voormalig hoofd mensenrechten van de VN-hulpmissie in Irak UNAMI

•Giulio Terzi, voormalig Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken

• Sid Ahmed Ghozali, voormalig premier van Algerije

• José Bové, afgevaardigde in het Europees Parlement

• Dr. Alejo Vidal-Quadras, Iran-deskundige en voormalig vicepresident van het Europese Parlement

• Struan Stevenson, voormalig voorzitter van de permanente delegatie van het Europees Parlement voor de betrekkingen met Irak

• Henry Leclerc, bekende Franse mensenrechtenadvocaat

• Leden van het Franse parlement, onder wie Dominique Lefebvre

• Gilbert Mitterrand, voorzitter van de mensenrechtenorganisatie France Libertés, stichting van de voormalige Franse First Lady Danielle Mitterrand

• Jean-François Legaret, burgemeester van het 1e district van Parijs

Er werd in Parijs een dringend verzoek gedaan aan de Europese Unie en de Raad vanEuropa, die herhaaldelijk de doodstraf in alle gevallen en onder alle omstandigheden vastbesloten hebben afgewezen, om zich effectief in te zetten voor het stoppen met de executies en het afschaffen van de doodstraf in Iran. Het regime in Teheran is wereldwijd recordhouder van het aantal executies in verhouding tot het bevolkingsaantal. Het islamitische regime in Iran blijft zich hevig verzetten tegen de wereldwijde trend naar afschaffing van de doodstraf.

Voormalige politieke gevangenen en mensenrechtenactivisten vertelden in Parijs dat onder de dictatuur van Teheran alle sectoren binnen de Iraanse samenleving getroffen worden door onderdrukking. Het repressieve apparaat van het regime reikt van geblokkeerde sociale netwerken tot zuuraanvallen op onvoldoende gesluierde vrouwen. Politieke gevangenen krijgen na ernstige martelingen geen medische zorg. Religieuze en etnische minderheden blijven vervolgd worden.

De demonstranten in Parijs hebben ook opgeroepen tot bescherming van de Iraanse vluchtelingen en vestigden de aandacht op de benarde situatie van de ongeveer 2000 Iraanse politieke vluchtelingen, waaronder honderden vrouwen, die in het detentiecentrum Camp Liberty in de buurt van Bagdad acuut het risico lopen van terroristische aanslagen. De asielzoekers in Camp Liberty zijn vastbesloten tegenstanders van het islamitisch fundamentalisme en zetten zich in voor democratie en mensenrechten in Iran. Daarom zijn ze in groot gevaar te worden aangevallen door extremistische terroristische groeperingen die banden hebben met het regime in Teheran. Door de recente terroristische aanslag op Camp Liberty van eind oktober 2015 werden meer dan 20 Iraanse ballingen gedood.

Onder de deelnemers in Parijs waren veel familieleden van vluchtelingen in Camp Liberty. Deskundigen in internationaal recht en veiligheid waarschuwden voor dreigende bloedbaden in Camp Liberty en deden een beroep op de internationale gemeenschap om de Iraanse asielzoekers vanuit het kamp onmiddellijk naar veilige landen te evacueren. Er werd dringend opgeroepen tot humanitaire en medische hulp aan de vluchtelingen.

In Parijs wezen Iran-deskundigen erop dat de fundamentalistische dictatuur in Iran de drijvende kracht is achter de islamitische terroristische groeperingen, die in naam van de islam in verschillende landen geweld uitoefenen. In geen enkel land worden de wetten van de sharia zo hardvochtig, zo veelomvattend en zo langdurig toegepast als in Iran. Het regime in Teheran is het epicentrum voor islamitisch extremisme in de wereld van vandaag en vormt daarmee de belangrijkste bedreiging voor de mondiale vrede en veiligheid. De internationale gemeenschap moet  vastbesloten optreden tegen de islamitische terreur.

De grote bijeenkomst, die verscheidene uren duurde, was live via verschillende websites te zien. De manifestatie werd uitgezonden door de televisiezender van de Iraanse ballingen, die in Iran en Irak kan worden ontvangen, en vormde een sterk signaal van solidariteit met de beweging voor mensenrechten en democratie in Iran. Vertegenwoordigers van diverse internationale media deden verslag over de gebeurtenis.