7 juli 2016- Amnesty International doet een oproep om de aanval op de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty bij Bagdad effectief te onderzoeken, de verantwoordelijken ter verantwoording teroepen en maatregelen te nemen om verdere aanvallen tevoorkomen.

 

De ernstige terroristische aanslag van 4 juli op de Iraanse vluchtelingen in Camp Liberty in de buurt van Bagdad heeft wereldwijd consternatie en afschuw veroorzaakt. De raketaanval op Camp Liberty, waar ongeveer 1800 Iraanse asielzoekers worden vastgehouden, kostte gelukkig geen levens, maar meer dan 50 inwoners van het kamp raakten gewond. Door de explosies zijn in het kamp veel gebouwen en barakken in vlammen opgegaan.

Amnesty International eist bescherming voor de mensen in Camp Liberty tegen verdere aanvallen en een onmiddellijk een onafhankelijk onderzoek naar de aanval van 4 juli. De mensenrechtenorganisatie riep op de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen en maatregelen te nemen omverdere aanvallen te voorkomen.

Ooggetuigen vertelden aan Amnesty International dat de raketbeschieting op de avond van 4 juli ongeveer 15 minutenduurde. Het zuidelijke deel van het kamp, waar veel vrouwen wonen, werd het zwaarst getroffen door de aanval. Ongeveer 50 barakken en een aantal voorzieningen zijn door de aanval en de daaropvolgende branden verwoest. De vrouwen die in Camp Liberty wonen maakten melding van verwondingen die zijn opgelopen door de drukgolven van explosies en rondvliegend puin.

In de verklaring van Amnesty International werd gewezen opeerdere aanslagen op Camp Liberty, waaronder de raketaanval van 29 oktober 2015, waarbij minstens 23 mensen werden gedood en tientallen anderen gewond raakten. Destijds hebben de Iraakse milities met verdere aanvallen bedreigd.

Het is betreurenswaardig dat de eerdere dodelijke aanslagenop Camp Liberty niet behoorlijk zijn onderzocht, aldusAmnesty International. Niemand is ervoor ter verantwoording geroepen. Dit heeft de indruk gewekt dat aanvallen op de mensen van dit kamp niet bestraft worden.

Amnesty International vermeldde ook dat de bewoners van het kamp klagen over de ernstige humanitaire situatie in Camp Liberty. Gedurende de acht dagen voor de aanval hebben de Iraakse troepen de levering van brandstof, voedsel en medicijnen aan het kamp niet toegestaan.

Amnesty International riep de Iraakse autoriteiten op ervoor te zorgen dat de stroomvoorziening in Camp Liberty wordt hersteld, dat de levering van goederen niet wordt belemmerd, en dat de bewoners die door de aanval hun onderdak zijn kwijtgeraakt onmiddellijk voorzien worden van passende accommodatie.