Mensenrechtenactivisten eisen de onmiddellijke vrijlating van Maryam Naghash-Zargaran. Haar conditie is dusdanig verslechterd dat gevreesd wordt dat zij haar gevangenisstraf niet zal overleven.

17 september 2016 – De Iraanse muzieklerares Maryam Naghash-Zargaran zit sinds 2013 in de gevangenis omdat zij zich tot het christendom bekeerd heeft en zich samen met andere christenen bezighield met het oprichten van een ​​weeshuis in het noorden van Iran.

Nog voordat ze naar de gevangenis ging had Maryam Naghash-Zargaran al een hartkwaal. Na haar arrestatie is de ziekte echter veel ernstiger geworden, zodat ze nu in direct levensgevaar verkeert. De afgelopen maanden moest ze herhaaldelijk in het ziekenhuis worden opgenomen. Maar ze werd steeds weer naar de gevangenis teruggebracht voordat de behandeling was voltooid.

Op 28 augustus werd Maryam Naghash-Zargaran wegens haar zorgwekkende gezondheid opnieuw naar een ziekenhuis in Teheran gebracht. Twee weken later bepaalde het openbaar ministerie van Teheran dat het tijdelijke verlof van de gevangene niet zal worden verlengd en dat ze onmiddellijk moest worden teruggebracht naar de gevangenis, zonder rekening te houden met  haar gezondheidstoestand. Vervroegde vrijlating werd opnieuw geweigerd aan de hartpatiënte.

“Ze heeft ook problemen met het middenoor, artsen hebben een operatie aanbevolen, maar niets van dat alles wordt gedaan”, zeggen familieleden. “Ze heeft zoveel gewicht verloren dat we ons zeer bezorgd maken. Haar leven is in gevaar.” Politieke gevangenen worden in Iran bijzonder hardvochtig behandeld, daarbij hoort vaak het onthouden van adequate medische zorg.

De 38-jarige muzieklerares werd  in 2013 – hoewel ze geen toegang tot een advocaat heeft gehad – door een revolutionaire rechtbank veroordeeld tot vier jaar gevangenis wegens “samenzwering tegen de nationale veiligheid”. Haar gevangenisstraf begon op 15 juli 2013 in de Evin gevangenis in Teheran.

Gevangenen die tot minder dan 10 jaar zijn veroordeeld kunnen in Iran na het uitzitten van een derde van de straf onder bepaalde omstandigheden vervroegd worden vrijgelaten, maar in het geval van Maryam Naghash-Zargaran werd dat ondanks herhaalde verzoeken geweigerd.

Mensenrechtenactivisten eisen de onmiddellijke vrijlating van Maryam Naghash-Zargaran. Haar conditie is dusdanig verslechterd dat gevreesd wordt dat zij haar gevangenisstraf niet zal overleven.

De speciale VN-rapporteur voor de mensenrechten in Iran, Ahmed Shaheed, heeft in zijn meest recente rapport scherpe kritiek geuit op de discriminatie en de vervolging van christenen in Iran. Hij toonde zich bezorgd over de behandeling van Iraanse christenen met een islamitisch verleden, die in Iran voortdurend worden blootgesteld aan willekeurige arrestatie, intimidatie en gevangenschap.

In het rapport wordt erop gewezen dat veel van hen vaak beschuldigd worden van het verspreiden van “propaganda tegen de nationale veiligheid”. Volgens de Iraanse wetten kunnen christenen met een islamitisch verleden beschuldigd worden van “afvalligheid”. In januari 2016 zaten naar verluidt tientallen christenen in Iraanse gevangenissen, velen van hen wegens het bezoek aan huiskerken.