21 Okt 2016 “Het  is een flagrante schending van de verplichtingen van Iran jegens het internationaal recht om mensen willekeurig van hun vrijheid te beroven en hen het recht op een eerlijk proces bij een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank te ontzeggen,” aldus Ahmed Shaheed, speciale VN-rapporteur over de situatie van de mensenrechten in Iran.

In Iran zitten verscheidene personen met een dubbele nationaliteit in hechtenis. Critici verwijten het regime in Teheran dat het onschuldige mensen gijzelt in ruil voor politieke concessies. Ahmed Shaheed (foto), de speciale rapporteur van de VN over de situatie van de mensenrechten in Iran, heeft Iran gevraagd om onvoorwaardelijke vrijlating van de gearresteerde mensen met een dubbele nationaliteit.

De mensenrechtendeskundige deed een speciale oproep voor de vrijlating van een vrouw met de Britse en de Iraanse nationaliteit, die op grond van onbekende aanklachten tot vijf jaar gevangenisstraf is veroordeeld, en twee oudere mannen met een dubbele nationaliteit die ernstig ziek zijn en dringend behoefte hebben aan medische hulp.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe (foto) werd op 3 april 2016 samen met haar dochtertje van 22 maanden gearresteerd. De autoriteiten namen hun paspoorten in beslag, zodat het meisje niet met haar vader naar Groot-Brittannië kon afreizen. Op 14 augustus volgde voor een revolutionair hof in Teheran het proces tegen Nazanin Zaghari-Ratcliffe, dat gebaseerd was op geheime beschuldigingen. Op 6 september werd ze schuldig bevonden en veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. haar advocaat mocht haar pas drie dagen voor het begin van het proces zien. Bovendien is haar gezondheid aanzienlijk verslechterd sinds haar arrestatie.

“De veroordeling van personen op aanklachten, die voor de beklaagde en hun raadslieden geheim gehouden worden, is een aanfluiting van de gerechtigheid”, zei Shaheed. “Het is ook een bewijs dat de Iraanse rechterlijke macht niet eens de meest elementaire garanties voor een eerlijk en fatsoenlijk proces respecteert, die zowel in de wetten van Iran zelf zijn vastgelegd als in het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, dat ook door Iran is ondertekend.”

“De Iraanse autoriteiten moeten Nazanin Zaghari-Ratcliffe onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrijlaten”, sommeerde de Speciale Rapporteur en hij wees erop dat de VN-werkgroep inzake willekeurige detentie onlangs heeft gezegd dat de vrijheidsberoving van Zaghari-Ratcliffe ongefundeerd is.

De mensenrechtendeskundige van de VN toonde zich ook hun bezorgd over de gezondheid van twee andere gevangenen met een dubbele nationaliteit, Baquer Namazi en Kamal Foroughi, die momenteel in de Evin gevangenis in Teheran zitten.

Namazi, een 80-jarige man met de Iraanse en Amerikaanse nationaliteit, zit sinds 22 februari 2016 gevangen op grond van een onbekende aanklacht en zonder toegang tot een advocaat. Foroughi, een 77-jarige zakenman met de Britse en Iraanse nationaliteit, zit momenteel een straf van acht jaar uit op beschuldiging van spionage en het bezit van alcoholische dranken. Hij werd op 5 mei 2011 gearresteerd.

“Het  is een flagrante schending van de verplichtingen van Iran jegens het internationaal recht om mensen willekeurig van hun vrijheid te beroven en hen het recht op een eerlijk proces bij een onafhankelijke en onpartijdige rechtbank te ontzeggen,” aldus Shaheed.

“Ik ben bezorgd over de verslechterende gezondheidstoestand van Namazi en Foroughi, die door hun leeftijd problematischer is geworden,” benadrukte Shaheed waarbij hij wees op de verplichting van de Iraanse regering om het recht op gezondheid van de gevangenen te beschermen en hen, ongeacht hun wettelijke status, medische zorg te verlenen.

Het VN-deskundige was ingenomen met de vrijlating op 26 september 2016 van Homa Hoodfar, een vrouw met de Iraanse en Canadese nationaliteit, die op 6 juni 2016 gearresteerd was. “Ik dring er bij de regering van Iran op aan om de nodige maatregelen te nemen zodat mevrouw Zaghari-Ratcliffe en de heren Namazi en Foroughi eveneens vrijgelaten worden en naar hun familie terug kunnen keren,” zei hij. Shaheeds eis werd ook ondersteund door zes andere VN mensenrechtendeskundigen.