17 maart 2017-Nee tegen de doodstraf! Onder de slachtoffers van de executie in Iran waren jonge mannen die als minderjarige ter dood veroordeeld waren. Volgens de cijfers zijn de afgelopen tien jaar in geen enkel ander land zoveel mensen, die als minderjarige ter dood veroordeeld werden, geëxecuteerd.

Volgens rapporten van mensenrechtenorganisaties zijn sinds begin 2017 in Iran al meer dan 150 mensen geëxecuteerd. Het regime in Teheran verzet zich nog steeds tegen de oproepen van de internationale gemeenschap en blijft massa-executies uitvoeren. Alleen al in de eerste week van maart werden in verschillende Iraanse steden 18 executies voltrokken. Onder de slachtoffers in de noord Iraanse stad Rasht waren twee vrouwen.

Iraanse ballingen protesteren tegen de executies in Iran

Mensenrechtenactivisten rapporteren verder dat in Iran in 2016  minstens 530 mensen werden geëxecuteerd. Het werkelijke aantal is veel hoger. Iran blijft ook in 2016, naar het bevolkingsaantal gemeten, het land met het hoogste executiepercentage.

Ten minste 33 executies werden vorig jaar uitgevoerd op openbare straten en pleinen. Onder de slachtoffers waren minstens vijf jonge mannen die als minderjarige ter dood waren veroordeeld. Daarmee heeft het regime in Teheran opnieuw het internationaal recht en het Verdrag inzake de Rechten van het Kind geschonden.

De cijfers komen overeen met de bevindingen van de speciale VN-rapporteur over de situatie van de mensenrechten in Iran, Asma Jahangir, die onlangs haar recente rapport heeft gepresenteerd aan de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in Genève. Hierin wordt het regime in Teheran opnieuw dringend verzocht om de doodstraf voor minderjarigen af ​​te schaffen. Sinds begin 2017 zijn al twee jonge mannen opgehangen, die als minderjarige ter dood veroordeeld waren. Volgens de cijfers zijn er in het afgelopen decennium in geen enkel ander land zoveel minderjarige delinquenten geëxecuteerd.

Voor de strijd tegen de doodstraf kan men in Iran lange gevangenisstraffen krijgen. Zo werd de mensenrechtenactiviste Narges Mohammadi veroordeeld tot 16 jaar gevangenis, waarvan tien jaar voor het opzetten van een campagne voor afschaffing van de doodstraf in Iran.

Naar aanleiding van de publicatie over de doodstraf in Iran in 2016 hebben mensenrechtengroeperingen een oproep gedaan aan de Europese gesprekspartners van Iran om aan te sturen op een moratorium op het toepassen van de doodstraf en op een fundamentele hervorming van de rechterlijke macht, die op dit moment nog niet aan de meest elementaire internationale normen voldoet.