19 april 2017 – Wegens de aanhoudende zware schendingen van de mensenrechten heeft de Europese Unie de sancties tegen het regime in Teheran nu voor de zesde keer verlengd.

De EU heeft de sancties wegens het schenden van de mensenrechten in Iran met een jaar verlengd. De EU-lidstaten hebben besloten om de sancties tot 13 april 2018 te handhaven, aldus de EU-Raad.

Daarbij gaat het om inreis​​verboden en het blokkeren van het vermogen van 82 ambtenaren van het regime in Teheran, waaronder hooggeplaatste vertegenwoordigers van de Iraanse veiligheidsdienst en justitie. Ook het vermogen van een organisatie blijft bevroren. Bovendien bevestigde de EU tevens het verbod op de export van goederen die kunnen worden gebruikt om de bevolking te onderdrukken en te controleren.

De  ambtenaren van het regime in Teheran op wie de sancties van toepassing zijn, zijn vanuit Europees perspectief verantwoordelijk voor ernstige schendingen van de mensenrechten. De EU heeft in 2001 op overeenkomstige wijze sancties opgelegd

In maart heeft de Mensenrechtenraad van de VN het mandaat van de speciale rapporteur van de VN over de situatie van de mensenrechten in Iran ook al verlengd. Daardoor geldt Iran als een land waar het met de situatie van de mensenrechten bijzonder slecht gesteld is en dat permanent internationaal toezicht nodig heeft.

De in Iran heersende dictatuur is een van de ergste schenders van de mensenrechten ter wereld. Foltering en andere wrede straffen zoals amputaties, geseling en verblinding zijn in Iran nog steeds normaal. De vervolging van dissidenten, mensenrechtenactivisten en vrouwenrechtenactivisten neemt toe. Het regime in Teheran is wereldwijd recordhouder executeren. In verhouding tot het bevolkingsaantal is er geen land meer executies dan Iran.