Stop marteling!

8 juli 2017 – Voormalige politieke gevangenen uit Iran vestigden tijdens een massabijeenkomst in Parijs de aandacht op de mensenrechtenschendingen en de wrede omstandigheden in de gevangenissen van het regime in Teheran.

Onder de deelnemers aan de massabijeenkomst, waarbij tijdens het eerste weekend van juli in Parijs de aandacht werd gevestigd op de mensenrechtenschendingen in Iran, waren veel voormalige politieke gevangenen die hun toevlucht hebben gevonden in Europa. Zij rapporteerden over de door hen doorstane folteringen en dankten de internationale mensenrechtenorganisaties voor hun werk, waaraan veel voormalige gevangenen hun vrijlating te danken hebben.

Ook de 29-jarige Iraanse ballinge en mensenrechtenactiviste Shabnam Madadzadeh (foto) vertelde voor en tijdens de bijeenkomst in Parijs over haar beproevingen als politieke gevangene in Iran. Als studente werd Shabnam Madadzadeh gearresteerd omdat ze zich had ingezet voor democratie en vrijheid van meningsuiting. Ze zat vijf jaar in gevangenissen, die berucht zijn wegens het mishandelen van gevangenen. In brieven, die ze in het geheim uit haar cel heeft gesmokkeld, informeerde ze al over de onmenselijke omstandigheden tijdens de detentie waarmee zij en duizenden andere gevangenen geconfronteerd werden.

Shabnam Madadzadeh vertelde dat ze  werd gedwongen toe te kijken hoe haar broer Farzad, ook een politieke gevangene, gemarteld werd. Ze heeft nog steeds last van de wreedheden waaraan zij en haar broer in de gevangenis werden blootgesteld. “Tijdens de ondervragingen stonden vijf of zes mannen om me heen. Ze sloegen en mishandelden mijn hele lichaam,” aldus Madadzadeh.

In de Rajai-Shahr gevangenis werd Madadzadeh met 200 andere vrouwen samengeperst in een ruimte met slechts twee toiletten en vervuild drinkwater. Het licht in de ruimte werd nooit uitgeschakeld, zodat de bewoners tussen de brute ondervragingen door niet konden slapen.

Shabnam Madadzadeh en haar broer Farzad hebben in het Europees Parlement ook verteld over de mensenrechtenschendingen en de wrede omstandigheden in Iraanse gevangenissen.

Iraanse ballingen en mensenrechtenverdedigers vertelden in Parijs dat de willekeurige detentie, oneerlijke processen, marteling en verkrachting in de gevangenissen van Iran onverminderd doorgaan. Mensenrechtenactivisten, tegenstanders van de doodstraf en dissidente journalisten worden dagelijks gearresteerd en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld. Veel politieke gevangenen in Iran lopen gevaar, omdat justitie en de gevangenisautoriteiten hen stelselmatig de noodzakelijke medische behandeling ontzeggen. Dit wordt gedaan om politieke gevangenen te straffen of om hen te dwingen om “bekentenissen” af te leggen en “berouw” te tonen. De gezondheid van gevangenen wordt door het regime in Teheran als drukmiddel aangewend.

De internationale gemeenschap werd in Parijs opgeroepen om aan te dringen op de vrijlating van politieke gevangenen in Iran. Alleen internationale aandacht en politieke druk kan het leven van de gevangenen te redden.