18 augustus 2017 – Jean-Francois Legaret, de burgemeester van het eerste District van Parijs, heeft deze week een tentoonstelling georganiseerd in het gemeentehuis. Op donderdag 17 augustus bezocht de heer Legaret samen met andere Franse burgemeesters de tentoonstelling en nam hij deel aan een vergadering waar mensenrechten verdedigers, hoogwaardigheidsbekleders en Europese politici opriepen tot het formeren van een internationale commissie. Deze commissie moet een onderzoek instellen naar de massamoord op politieke gevangenen in Iran gedurende de zomer van 1988 en ze moet de daders voor de rechter brengen. Naast meneer Legaret namen verscheidene Franse burgemeesters zoals Armand Jacquemin, de burgemeester van Moussy Le Vieux, Jean-Claude Jegoudez, burgemeester van Grisy-sur-Seine, en Jacky Duminy, de burgemeester van Ors, deel aan de vergadering.

De sprekers benadrukten dat het onderwerp Mensenrechten het hart zou moeten vormen van het beleid in het Westen aangaande Iran. Zij drongen aan bij de VN, de EU en de VS, de zaak van de heftige en systematische geweldenarij tegen mensenrechten in Iran bovenaan op de agenda te plaatsen. Gouverneur Yves Bonnet, voormalig hoofd van de Franse binnenlandse antiterreur eenheid, en Struan Stevenson, voorzitter van de EIFA en voormalig voorzitter van de Delegatie voor de Relaties met Irak in het Europees Parlement, bevonden zich onder de sprekers.

In zijn toespraak veroordeelde Stevenson de recente reis van Federica Mogherini, hoofd van het EU buitenland beleid, naar Iran en zei: “Rohani is geprezen in het Westen als gematigde en hervormer, ondanks het feit dat meer dan 3.500 mensen, onder wie 80 vrouwen, geëxecuteerd zijn in de vier jaar dat hij President is, wat Iran catapulteerde naar de eerste rangs positie als des wereld’s nummer 1 executeur, per hoofd. Honderden mensen zijn dit jaar tot nu toe geëxecuteerd, ook vrouwen en tieners. Drie dagen voordat Mogherini in Teheran aankwam, publiceerde Amnesty International een rapport van 94 bladzijden, waarin ze het “web van onderdrukking” uitlichtte dat door Iran heen gaat, en waarin ze de catastrofale mensenrechten situatie in dit land gedetailleerd uitwerkte.”

Hij zei erbij: “De Franse regering en de Europese Unie zouden ook een volledig VN onderzoek moeten eisen naar de massamoorden van 1988, waarin Khamenei, Rohani en hun kliek van moordenaars worden aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheid en naar de beklaagdenbank worden gebracht in het Internationaal Strafhof in Den Haag.”

In de zomer van 1988 zijn meer dan 30 duizend politieke gevangenen vermoord op basis van een fatwa, afgekondigd door Ayatollah Khomeini, de stichter van het klerikaal regime. In weerwil van de poging van de heersende Mullah’s om deze misdaad tegen de menselijkheid te verhullen, is de beweging die roept om recht voor de slachtoffers van de massamoord in Iran, uitgedijd door de hele Iraanse samenleving gedurende het laatste jaar en is uitgegroeid tot een nationale kwestie.

De laatste vier jaar had de President van de Mullah’s, Hassan Rohani, Mostafa Pour-Mohammadi, een van de sleutelfiguren belast met die massamoord in 1988, aangesteld als Minister van Justitie. De nieuwe Minister van Justitie in Rohani’s tweede periode, Alireza Avaie, is een andere dader in de massamoordzaak, die ook al is aangewezen door de EU als mensenrechtenschender.

Een rij van familieleden van de slachtoffers en mensen die jaren in de gevangenis zaten in Iran en daar gemarteld werden, deelden hun observaties met het gehoor tijdens de tentoonstelling.