27 december 2017 – Evelyne Gebhardt: “Het doodvonnis tegen Dr. Ahmadreza Djalali staat in schril contrast met eerbied voor de menselijke waardigheid en de rechtszekerheid.”

Volgens persberichten houdt vicepresident van het Europese parlement, Evelyne Gebhardt (Foto) het voor mogelijk, dat zijn bekentenis werd afgedwongen. In het dagblad “Heilbronner Stimme” verklaarde zij: “De eerbied voor de menselijke waardigheid en rechtszekerheid zijn twee waarden waarop de Europese Unie gegrondvest is. Het doodvonnis tegen Dr. Ahmadreza Djalali is daar fundamenteel mee in tegenspraak. Het gerechtelijke proces voldeed verreweg niet aan de mensenrechtelijke eisen voor een eerlijk proces. Ik kan me daarom niet aan de indruk onttrekken, dat het om een gedwongen bekentenis gaat.”

De internationaal bekende Iraanse medicus en docent Ahmadreza Djalali, die sinds eind april 2016 onrechtmatig in de Teheraanse Evin gevangenis vastgehouden wordt, werd in oktober door een revolutionair gerecht ter dood veroordeeld. De Iraanse regime-justitie beweert, zonder daarvoor bewijzen te overleggen dat Ahmadreza Djalali voor Israël zou hebben gespioneerd. De veroordeelde beschouwt de doodstraf als vergeldingsmaatregel, omdat hij geweigerd heeft voor de Iraanse geheime dienst te spioneren.

Onlangs werd op de Iraanse staatstelevisie een video getoond, waarin de gevangen medicus een gedwongen bekentenis aflegt. De video werd in 2016 door de geheime dienst van het Teheraanse regime opgenomen, toen Ahmadreza Djalali zich in een isoleercel bevond. Hij werd toen door geestelijke marteling en bedreiging van zijn familie gedwongen zichzelf voor een draaiende camera te beschuldigen. De medicus heeft de bekentenis sindsdien regelmatig gekenschetst als onder dwang gegeven en herroepen.

Het uitzenden van gedwongen bekentenissen door de Iraanse staatstelevisie is niet nieuw. Ze worden gebruikt om vooral politieke gevangenen in het openbaar in diskrediet te brengen en harde veroordelingen van de willekeur-justitie te rechtvaardigen.

In de Vrije Universiteit Brussel, waar Ahmadreza Djalali voor zijn gevangenneming gastdocent was, protesteren studenten voor zijn vrijlating.

Voor de vrijlating van Ahmadreza Djalali hebben zich o.a 75 nobel prijswinnaars ingezet, waaronder de schrijfsters Herta Müller en Elfriede Jelinek en de chemici Gerhard Ertl en Joachim Frank. Ook de conferentie van Duitse universiteitsrectoren (HKR) heeft de onmiddellijke opheffing van de doodstraf geëist.