20 augustus 2018    Tegelijk met de gedenkdagen  van de massamoord op politieke gevangenen in 1988 en terwijl de grote opstand in het land alsmaar aanhoudt, heeft het religieuze, fascistische regime in Iran, uit vrees voor de beweging, die zoekt naar gerechtigheid voor de slachtoffers, een aantal familieleden van deze martelaren gearresteerd.

Bijvoorbeeld in Gorgan werd een aantal familieleden van de martelaar Mohsen Mehrani, waaronder Dr. Mojtaba Mehrani, een tandarts van 67 jaar, Masih Mehrani, 62, de dames Sousan Mehrani, 55, Mohaddaseh Mehrani, 50 en Elnaz, 28 (de dochter van Mohsen Mehrani), aangehouden op 19 juli 2018. Over de gedetineerden is daarna niets vernomen. Mohsen Mehrani werd in 1988, bij de massamoord op politieke gevangen, geëxecuteerd in de Gorgan-gevangenis.

SMV doet een beroep op alle mensen, in het bijzondere de dappere jongeren, om tegen deze arrestaties te protesteren en hun solidariteit te betuigen met de gevangenen van de opstand. Het vraagt ook aan de Veiligheidsraad, de Secr. Generaal, de Mensenrechtencommissie en de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN, maar ook aan andere belangrijke internationale bewegingen, de Europese Unie en de lidstaten, om onmiddellijk in actie te komen om deze onschuldige burgers en de anderen, die bij de opstand gevangen zijn genomen , vrij te krijgen. Van vele van de getroffenen heeft SMV de naam doorgegeven aan de betrokken autoriteiten. Een aantal van hen, die gedurende de laatste maanden zijn vastgezet, zijn gestorven door de wrede martelingen van de moordenaars van Khamenei.